"Adding" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Adding" Türkçe çeviri

TR
volume_up
AD [kısaltma]
TR
TR
EN

Adding

volume_up
Adding an application to the list of allowed applications (less risky).
Uygulamayı izin verilen uygulamalar listesine ekleme (daha az risklidir).
For more information about Start, see Adding applications, websites and more to Start.
Başlangıç ekranına uygulama, web sitesi ve daha fazlasını ekleme.
For more info about Start, see Adding apps, websites, and more to Start.
Başlangıç ekranına uygulama, web sitesi ve daha fazlasını ekleme.

Türkçe' de "Adding" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishAdding music to a slide show can greatly enhance the vibe no matter the occasion.
Slayt gösterisine müzik eklemek hangi ortamda olursa olsun olaya hava katar.
EnglishWhen adding hardware that uses a USB cable, you don't need to turn off the computer first.
USB kablosu kullanan bir donanım eklerken önce bilgisayarı kapatmanız gerekmez.
EnglishIf the person you're adding already has a Microsoft account, enter it now.
Eklediğiniz kişinin zaten bir Microsoft hesabı varsa şimdi bu hesabı girin.
EnglishFor example, after adding a new hardware device to your computer, you might see this.
Örneğin, bilgisayarınıza yeni bir donanım aygıtı ekledikten sonra bunu görebilirsiniz.
EnglishIf the person you're adding doesn't have a Microsoft account, create a new one.
Eklediğiniz kişinin Microsoft hesabı yoksa, yeni bir hesap oluşturun.
EnglishYou can also create a slide show without music by not adding music files.
Müzik dosyaları eklemezseniz müzik olmayan bir slayt gösterisi de oluşturabilirsiniz.
EnglishFor more information about adding a wireless or network printer, see Install a printer.
Kablosuz veya ağ yazıcısı eklemeyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Yazıcı yükleme.
EnglishAdding music to a slide show can greatly enhance it, no matter what the occasion.
Durum ne olursa olsun, bir slayt gösterisine müzik eklemek onu büyük ölçüde geliştirebilir.
EnglishFor data DVDs: Choose DVD-R or DVD+R if you're adding files to the disc only once.
Veri DVD'leri için: Dosyaları diske bir kez ekleyecekseniz DVD-R veya DVD+R biçimini seçin.
EnglishTo change settings for adding or removing gaps between songs, do the following:
Şarkılar arasına aralık ekleme veya kaldırma ayarlarını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:
EnglishMake sure your account is as secure as possible by adding security info.
Güvenlik bilgileri ekleyerek hesabınızın mümkün olduğunca güvenli olduğundan emin olun.
EnglishIt's an excellent idea to help protect your account by adding security info to it.
Güvenlik bilgileri ekleyerek hesabınızı korumak mükemmel bir fikir.
EnglishIf you're adding a printer, you can try using Advanced printer setup.
Yazıcı ekliyorsanız, Gelişmiş yazıcı kurulumunu kullanmayı deneyebilirsiniz.
EnglishFor information about adding properties to a file, see Change the properties for a file.
Bir dosyaya özellikler eklemeye ilişkin bilgi için bkz. Dosya özelliklerini değiştirme.
EnglishAdding an application to the list of allowed applications (less risky).
Uygulamayı izin verilen uygulamalar listesine ekleme (daha az risklidir).
EnglishAdding this folder to Photo Gallery will make it run very slowly.
Bu klasörü Fotoğraf Galerisi'ne eklemeniz çok yavaş çalışmasına yol açacaktır.
EnglishMake sure that you have permission to use these printers before adding them to the computer.
Bilgisayara eklemeden önce bu yazıcıları kullanma iznine sahip olduğunuzdan emin olun.
EnglishYou can make a search easier to find by adding a tag when you save it.
Bir aramanın daha kolay bulunabilmesi için, kaydederken ona bir etiket ekleyebilirsiniz.
EnglishYou can fade audio in or out by adding a Fade In or Fade Out audio effect.
Çoğalarak Gir veya Azalarak Çık ses efekti ekleyerek sesi çoğaltabilir veya azaltabilirsiniz.
EnglishLook for an app in the Windows Store that supports adding email accounts that use POP.
Windows Mağazası'nda POP kullanan e-posta hesaplarını eklemeyi destekleyen bir uygulama arayın.

"AD" için eşanlamlılar (İngilizce):

AD
ad