"Added" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Added" Türkçe çeviri

TR
TR
volume_up
AD [kısaltma]
TR

Türkçe' de "Added" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThis value is automatically added to the files that are created during ripping.
Bu değer kopyalama sırasında dosya oluşturulurken dosyaya otomatik olarak eklenir.
EnglishOnce you subscribe to the Web Slice, it will be added to your Favorites bar.
Web Slice, bir kez abone olduktan sonra Sık Kullanılanlar çubuğunuza eklenir.
EnglishColor profiles are usually added automatically during the installation of new devices.
Renk profilleri genellikle yeni bir aygıt yüklenirken otomatik olarak eklenir.
EnglishYou’ll see a list of all the accounts that you’ve added to your Microsoft account.
Microsoft hesabınıza eklediğiniz tüm hesapların bir listesini görürsünüz.
EnglishColor profiles are usually added automatically when new color devices are installed.
Renk profilleri genellikle yeni renk aygıtları yüklendiğinde otomatik olarak eklenir.
EnglishWhen syncing, TV shows are synced in the order that they are added to the sync playlist.
Eşitlerken, TV programları eşitleme çalma listesine eklendikleri sırada eşitlenir.
EnglishIf you added a OneNote notebook, make sure each section is less than 1 GB.
OneNote not defteri eklediyseniz, her bölümünün 1 GB'tan küçük olmasına dikkat edin.
EnglishTo verify that the new contact information was added correctly, do this:
Yeni kişi bilgilerinin doğru eklendiğini doğrulamak için, buradakileri yapın.
EnglishA digital signature is an electronic security mark that can be added to files.
Dijital imza, dosyalara eklenebilen bir elektronik güvenlik işaretidir.
EnglishAny audio, video, or picture file that the Player recognizes can be added to a playlist.
Player'ın tanıdığı tüm ses, video veya resim dosyaları çalma listesine eklenebilir.
EnglishOnce you save the playlist, it's added to the Playlists category in the library.
Çalma listesini kaydettiğinizde, bu liste kitaplıktaki Çalma listeleri kategorisine eklenir.
EnglishTo verify that the new contact information was added correctly, open your Contacts folder.
Yeni kişi bilgilerinin doğru eklendiğini doğrulamak için, Kişiler klasörünüzü açın.
EnglishOnly files and folders located on your computer can be added to the index.
Dizine yalnızca bilgisayarınızda bulunan dosya ve klasörler eklenebilir.
EnglishBefore a gadget can be added, it must be installed on your computer.
Bir aracın eklenebilmesi için öncelikle bilgisayarınızda yüklü olması gerekir.
EnglishA shortcut to the saved search will be added to the Favorites section of the navigation pane.
Gezinti bölümünün Sık Kullanılanlar bölümüne kaydedilen arama kısayolu eklenir.
EnglishOnce you have added tags to your pictures, you can use the Search box to find them.
Resimlerinize etiket eklediğinizde, bu resimleri bulmak için Ara kutusunu kullanabilirsiniz.
EnglishIf you add a birthday in Calendar, and the person isn't in your contact list, they'll be added.
Takvim'e bir doğum günü eklerseniz ve o insan kişi listenizde değilse eklenirler.
EnglishThe selected photos and videos are added to the storyboard in Movie Maker.
Seçilen fotoğraflar ve videolar Movie Maker'da film şeridine eklenir.
EnglishThe Remove Properties dialog box only removes properties that were added using Windows.
Özellik Kaldır iletişim kutusu yalnızca Windows kullanılarak eklenen özellikleri kaldırır.
EnglishThe name will be added to the list of people who can connect to this PC.
Seçtiğiniz ad bu bilgisayara bağlanabilecek kişiler listesine eklenir.

"AD" için eşanlamlılar (İngilizce):

AD
ad