Türkçe' de "Add Words To" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishYou can also add words that are frequently misheard or not recognized by using the Speech Dictionary.
Ayrıca, sıkça yanlış duyulan veya tanınmayan sözcükleri Konuşma Sözlüğü'nü kullanarak ekleyebilirsiniz.
EnglishAutomatically Add Words to List

Türkçe de "Add Words To" için benzer çeviriler

add fiil
Turkish
to edat