"Add Wizard" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Add Wizard" Türkçe çeviri

EN

Add Wizard

volume_up

Türkçe' de "Add Wizard" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishClick New Driver, and then follow the instructions in the Add Printer Driver wizard.
Yeni Sürücü'yü tıklatın ve Yazıcı Sürücüsü Ekleme sihirbazındaki yönergeleri izleyin.
EnglishYou can try to manually add it to your computer using the Add Hardware Wizard.
Donanım Ekleme Sihirbazı'nı kullanarak bilgisayarınıza el ile eklemeyi deneyebilirsiniz.
EnglishClick Add, and then follow the instructions in the Add Hardware Wizard.
Ekle'yi tıklatın ve ardından Donanım Ekleme Sihirbazı'ndaki yönergeleri uygulayın.
EnglishThe easiest way is to use the Add a device wizard in this version of Windows.
En kolay yol, Windows programının bu sürümündeki Aygıt ekleme sihirbazı'nı kullanmaktır.
EnglishIn the Add Printer Wizard, select Add a network, wireless or Bluetooth printer.
Yazıcı Ekleme sihirbazında Yerel yazıcı ekle'yi tıklatın.
EnglishIn the Add Printer Wizard, select Add a local printer.
Yazıcı Ekleme sihirbazında Ağ, kablosuz veya Bluetooth yazıcı ekle'yi tıklatın.
EnglishThe Add Hardware Wizard is recommended only for advanced users.
Donanım Ekleme Sihirbazı yalnızca ileri düzey kullanıcılara önerilir.
EnglishThe Add a profile wizard runs and sets up the profile and calibrates the microphone and speakers.
Profil ekleme sihirbazı, profili çalıştırıp ayarlamanın yanı sıra mikrofon ve hoparlörleri de ayarlar.
EnglishTo do this, you can use the Add Roles and Features Wizard or the Install-WindowsFeature cmdlet.
Bunu yapmak için Rol ve Özellik Ekleme Sihirbazı'nı veya Install-WindowsFeature cmdlet'ini kullanabilirsiniz.
EnglishIn the Add Printer wizard, click Add a local printer.
Yazıcı Ekleme sihirbazında Yerel yazıcı ekle'yi tıklatın.
EnglishFollow the steps in the wizard to add a shortcut to a location on your network, a website, or an FTP site.
Ağınızdaki bir konuma, bir web sitesine veya bir FTP sitesine kısayol eklemek için sihirbazdaki adımları izleyin.
EnglishFollow the steps in the wizard to add a shortcut to a location on your network, a website, or an FTP site.
Ağınızdaki, web sitesindeki ya da FTP sitesindeki bir konuma kısayol eklemek için sihirbazdaki adımları uygulayın.
EnglishDevices that have already been added aren't displayed in the list of devices you can connect to in the Add a device wizard.
Eklenmiş olan aygıtlar Aygıt ekleme sihirbazı'ndaki bağlanabileceğiniz aygıtlar listesinde gösterilmez.
EnglishThis opens the Add Recovery Agent wizard.
Bu işlem, Kurtarma Aracısı Ekleme sihirbazını açar.
EnglishIn the Add Printer Wizard, select Add a network, wireless or Bluetooth printer, and then follow the steps in the wizard.
Yazıcı Ekleme Sihirbazı'nda Ağ, kablosuz veya Bluetooth yazıcı ekle'yi seçin ve sihirbazdaki adımları izleyin.
EnglishWith some devices, you do this by running the Add Bluetooth Device Wizard and typing in your passkey when prompted.
Bazı aygıtlarla bunu, Bluetooth Aygıtı Ekleme Sihirbazı'nı çalıştırarak ve istendiğinde geçiş anahtarınızı yazarak gerçekleştirirsiniz.
EnglishFor a mobile phone, if you have Bluetooth wireless technology installed on your computer, use the Add Bluetooth Device Wizard.
Cep telefonu için, Bluetooth kablosuz teknolojisi bilgisayarınıza yüklenmişse, Bluetooth Aygıtı Ekleme Sihirbazı'nı kullanın.
EnglishIn the Add Printer Wizard, select Add a network, wireless or Bluetooth printer.
Ağ yazıcısı seç sayfasında İstediğim yazıcı listede yok'u tıklatın.
EnglishFor a keyboard or mouse, if you have Bluetooth wireless technology installed on your computer, use the Add Bluetooth Device Wizard.
Klavye veya fare için, Bluetooth kablosuz teknolojisi bilgisayarınıza yüklenmişse, Bluetooth Aygıtı Ekleme Sihirbazı'nı kullanın.
EnglishAdd New Hardware Wizard

Türkçe de "Add Wizard" için benzer çeviriler

wizard isim
Turkish
add fiil
Turkish
add record
add Area
Turkish
add a port
fax wizard isim
add authority
brochure wizard
cabpack wizard
calendar wizard isim
cancel wizard
catalog wizard isim
chart wizard isim
control wizard isim
coupon wizard isim
cv wizard isim
envelope wizard isim
filter wizard isim