"to add up" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"to add up" Türkçe çeviri

Türkçe' de "to add up" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIf you're using Surface, you can add up to 64 GB of storage with a microSD card.
Surface kullanıyorsanız, bir microSD kart ile en fazla 64 GB depolama alanı ekleyebilirsiniz.
EnglishYou can add up to 10 POP accounts to your Outlook.com account.
Outlook.com hesabınıza en çok 10 POP hesabı ekleyebilirsiniz.
EnglishWhen you sign up or add an email address to your account, you automatically receive an email request to verify your address.
Kaydolur veya hesabınıza e‑posta adresi eklerseniz, otomatik olarak, adresinizi doğrulamanızı isteyen bir e‑posta alırsınız.
EnglishFor example, if you add the Speed Up, Double effect two times to the same video clip, the clip would play four times as fast as the original clip.
Örneğin, aynı video klibine Hızlandır, İki katı efektini iki kez eklerseniz, klip özgün klipten dört kat daha hızlı oynatılır.
EnglishSet up an Internet connection, add or change dial-up and virtual private network (VPN) settings, and change local area network (LAN) settings.
Bir Internet bağlantısı kurun, çevirmeli ve sanal özel ağ (VPN) ayarları ekleyin veya değiştirin ve yerel ağ (LAN) ayarlarını değiştirin.
EnglishWith the SkyDrive desktop app, you can add files up to 2 GB in size to your SkyDrive folder, which gets automatically uploaded to SkyDrive.
SkyDrive masaüstü uygulamasıyla, SkyDrive klasörünüze en fazla 2 GB büyüklüğünde dosya ekleyebilirsiniz. Dosya buradan otomatik olarak SkyDrive'a yüklenir.

Türkçe de "to add up" için benzer çeviriler

add fiil
Turkish
to break up fiil
to come up fiil
to burn up fiil
to pick up fiil
to wind up fiil
Turkish
to hold up fiil
Turkish
to build up fiil
Turkish
to fix up fiil
to make up fiil
to call up fiil
to end up fiil
to keep up fiil