"Add Services" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Add Services" Türkçe çeviri

EN

Add Services

volume_up
Click the Post to tab and select a service to post to, or add one by clicking Add services.
Gönder sekmesini tıklatın ve gönderilecek hizmeti seçin veya Hizmet ekle'yi tıklatarak bir hizmet ekleyin.

Türkçe' de "Add Services" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishClick the Post to tab and select a service to post to, or add one by clicking Add services.
Gönder sekmesini tıklatın ve gönderilecek hizmeti seçin veya Hizmet ekle'yi tıklatarak bir hizmet ekleyin.
EnglishIf you add an alias, your services won’t be affected.
Diğer ad eklerseniz hizmetleriniz bu durumdan etkilenmez.
EnglishUnder Installed services, click Add.
Yüklenmiş hizmetler’in altında Ekle’yi tıklatın.
EnglishDouble-click the language you want to add, double-click the text services you want to add, select the text services options you want to add, and then click OK.
Eklemek istediğiniz dili çift tıklatın, eklemek istediğiniz metin hizmetini çift tıklatın, eklemek istediğiniz metin hizmeti seçeneklerini seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Türkçe de "Add Services" için benzer çeviriler

add fiil
Turkish
add record
add Area
Turkish
add a port
ancillary services isim
armed services isim
All services isim
add authority
bearer services
bulletin board services isim
com services isim
rendering of services