EN

Add/Remove

volume_up
Click Add/Remove Windows Components to start the Windows Components Wizard.
Windows Bileşenlerini Ekle/Kaldır'ı tıklatarak Windows Bileşen Sihirbazı'nı başlatın.
In the console tree of MMC, click File, click Add/Remove Snap-in, and then select Group Policy Object Editor and click Add.
MMC konsol ağacında, Dosya'yı tıklatın, Ek Bileşen Ekle/Kaldır'ı tıklatın ve ardından Grup İlkesi Nesne Düzenleyicisi'ni seçip Ekle'yi tıklatın.

Türkçe' de "Add/Remove" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishClick Add/Remove Windows Components to start the Windows Components Wizard.
Windows Bileşenlerini Ekle/Kaldır'ı tıklatarak Windows Bileşen Sihirbazı'nı başlatın.
EnglishClick Start, click Control Panel, and then double-click Add or Remove Programs.
Başlat'a tıklayın, Denetim Masası'na tıklayın ve sonra Program Ekle veya Kaldır'a çift tıklayın.
EnglishYou can add or remove people from any of your lists at any time.
Listelerinizin herhangi birine istediğiniz zaman kişi ekleyip çıkarabilirsiniz.
EnglishFor more information about how to connect a printer, see Add or remove a printer.
Bir yazıcıyı nasıl bağlayacağınız hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Yazıcı ekleme veya kaldırma
EnglishAdd or remove any songs you want, and then click Shuffle Now.
İstediğiniz şarkıları ekleyin veya kaldırın ve ardından Şimdi Karıştır'ı tıklatın.
EnglishRight-click the Command bar, point to Customize, and then click Add or Remove Commands.
Komut çubuğunu sağ tıklatıp Özelleştir öğesinin üstüne gelin ve Komut Ekle veya Kaldır'ı tıklatın.
EnglishTo learn how, see Libraries: How to add or remove a folder.
Nasıl yapılacağını öğrenmek için bkz. Kitaplıklar: Nasıl klasör eklenir veya kaldırılır.
EnglishYou can add and remove users in minutes.
Güncelleştirmeler Hizmeti yeni özellikler ve yetenekler ile düzenli olarak güncelleştiriyoruz.
EnglishTo learn how, see Add or remove pictures in contacts.
Nasıl yapılacağını öğrenmek için, bkz. Kişilerde resim ekleme veya kaldırma.
EnglishHow do I add or remove an account from my Microsoft account?
Microsoft hesabımdan neden bir hesap ekleyemiyor veya kaldıramıyorum?
EnglishSearch settings let you add or remove search providers that are used in the search box.
Arama ayarları, arama kutusunda kullanılan arama sağlayıcılarını eklemenize veya kaldırmanıza olanak sağlar.
EnglishTo add or remove an index location, do the following:
Dizin konumu eklemek veya kaldırmak için aşağıdakileri yapın:
EnglishThe contents of a regular playlist do not change unless you manually add or remove items from the playlist.
Normal bir çalma listesinin içeriği, siz çalma listesine el ile öğe ekleyip kaldırmadıkça değişmez.
EnglishClick any item in the list to add or remove it.
Eklemek veya kaldırmak için listedeki herhangi bir öğeyi tıklatın.
EnglishIt doesn't permit them to add, remove, or modify items.
Bunlara öğe ekleme, kaldırma veya değiştirme izni vermez.
EnglishFor more information, see Add or remove the Quick Launch toolbar or Taskbar: recommended links.
Daha fazla bilgi için bkz. Hızlı Başlat araç çubuğunu ekleme veya kaldırma veya Görev çubuğu: önerilen bağlantılar.
EnglishThe contents of a regular playlist do not change unless you manually add or remove items from the playlist.
Normal çalma listesinin içeriği, siz çalma listesine el ile öğe eklemedikçe veya kaldırmadıkça değişmez.
EnglishIf you ever add or remove files from these folders, the Player automatically updates the library accordingly.
Bu klasörlere dosya ekler veya kaldırırsanız, Player kitaplığı otomatik olarak buna göre güncelleştirir.
EnglishYou can add or remove desktop‌ icons for programs, files, pictures, locations, and more.
Programlara, dosyalara, resimlere, konumlara ve başka öğelere yönelik masaüstü‌ simgeleri ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.
EnglishFor more information, see Add or remove a printer.
Daha fazla bilgi için bkz: Yazıcı ekleme veya kaldırma.

Türkçe de "Add/Remove" için benzer çeviriler

remove
Turkish
add fiil
Turkish
to remove fiil
add record
add Area
Turkish
add a port
add authority
confirm file remove
confirm remove