"Add Provider" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Add Provider" Türkçe çeviri

EN

Add Provider

volume_up
Click Add in Internet Explorer 8, or Add Provider in Internet Explorer 7.
Internet Explorer 8'de Ekle'yi, Internet Explorer 7'de Sağlayıcı Ekle'yi tıklatın.

Türkçe' de "Add Provider" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishClick Add in Internet Explorer 8, or Add Provider in Internet Explorer 7.
Internet Explorer 8'de Ekle'yi, Internet Explorer 7'de Sağlayıcı Ekle'yi tıklatın.
EnglishIn the Add Search Provider dialog box, you can do one or more of the following:
Arama Sağlayıcısı Ekle iletişim kutusunda aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yapabilirsiniz:
EnglishFollow the instructions in the Add Search Provider dialog box.
Arama Sağlayıcıları Ekle iletişim kutusundaki yönergeleri izleyin.
EnglishThis opens the Add Search Provider dialog box.
Bu, Arama Sağlayıcıları Ekle iletişim kutusunu açar.
EnglishThis opens the Add Search Provider dialog box.
Bu, Arama Sağlayıcısı Ekle iletişim kutusunu açar.
EnglishClick Add an online ID provider.
EnglishFirst, you need to add your online ID provider, and then you need to link your online ID with your Windows user account.
Önce çevrimiçi kimlik sağlayıcınızı eklemeniz, ardından çevrimiçi kimliğinizi Windows kullanıcı hesabınıza bağlamanız gerekir.
EnglishIf you haven't added an online ID provider yet, click Add an online ID provider, select an online ID provider from the list, and then follow the instructions.
Henüz çevrimiçi kimlik sağlayıcısı eklemediyseniz Çevrimiçi kimlik sağlayıcı ekle'yi tıklatın, listeden çevrimiçi sağlayıcıyı seçin ve yönergeleri uygulayın.

Türkçe de "Add Provider" için benzer çeviriler

add fiil
Turkish
add record
add Area
Turkish
add a port
health care provider isim
add authority