"Add Printer Wizard" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Add Printer Wizard" Türkçe çeviri

EN

Add Printer Wizard

volume_up
In the Add Printer Wizard, select Add a network, wireless or Bluetooth printer, and then follow the steps in the wizard.
Yazıcı Ekleme Sihirbazı'nda Ağ, kablosuz veya Bluetooth yazıcı ekle'yi seçin ve sihirbazdaki adımları izleyin.

Türkçe' de "Add Printer Wizard" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIn the Add Printer Wizard, select Add a network, wireless or Bluetooth printer.
Yazıcı Ekleme sihirbazında Yerel yazıcı ekle'yi tıklatın.
EnglishIn the Add Printer Wizard, select Add a local printer.
Yazıcı Ekleme sihirbazında Ağ, kablosuz veya Bluetooth yazıcı ekle'yi tıklatın.
EnglishIn the Add Printer wizard, click Add a local printer.
Yazıcı Ekleme sihirbazında Yerel yazıcı ekle'yi tıklatın.
EnglishIn the Add Printer Wizard, select Add a network, wireless or Bluetooth printer, and then follow the steps in the wizard.
Yazıcı Ekleme Sihirbazı'nda Ağ, kablosuz veya Bluetooth yazıcı ekle'yi seçin ve sihirbazdaki adımları izleyin.
EnglishIn the Add Printer Wizard, select Add a network, wireless or Bluetooth printer.
Ağ yazıcısı seç sayfasında İstediğim yazıcı listede yok'u tıklatın.
EnglishOpen the Add Printer wizard by clicking the Start button , clicking Control Panel, clicking Hardware and Sound, clicking Printers, and then clicking Add a printer.
Başlat düğmesi , Denetim Masası, Donanım ve Ses, Yazıcılar ve ardından Yazıcı ekle'yi tıklatarak Yazıcı Ekle'yi açın.
EnglishOpen the Add Printer wizard by clicking the Start button , clicking Control Panel, clicking Hardware and Sound, clicking Printers, and then clicking Add a printer.
Yazıcı Ekleme Sihirbazı'nı açmak için Başlat düğmesini , Denetim Masası'nı, Donanım ve Ses'i, Yazıcılar'ı ve ardından Yazıcı ekle'yi tıklatın.

Türkçe de "Add Printer Wizard" için benzer çeviriler

printer isim
Turkish
wizard isim
Turkish
add fiil
Turkish