EN

add-on

volume_up
You won't be able to install add-ons, or play video that requires an add-on.
Eklenti yükleyemez veya eklenti gerektiren bir video yürütemezsiniz.
If you need to install an updated ActiveX control or add-on program.
Güncelleştirilmiş bir ActiveX denetimi veya eklenti programı yüklemeniz gerekirse.
You might need to go to an add-on manufacturer's website to get the update.
Güncelleştirmeyi edinmek için eklenti sağlayıcısının web sitesine gitmeniz de gerekebilir.
TR

add-on tarifesi

volume_up

Türkçe' de "add-on" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishTo add a comment to a photo, under Comments, enter a comment, and then click Add.
Fotoğrafa yorum eklemek için Yorumlar'ın altına bir yorum girip Ekleyi tıklatın.
EnglishBrowse to the gadget that you want to restore, right-click it, and then click Add.
Geri yüklemek istediğiniz araca gidin, üzerini sağ tıklatın ve Ekle'yi tıklatın.
EnglishClick the link that corresponds to where you want to add the title or credit.
Başlık veya jenerik eklemek istediğiniz yere karşılık gelen bağlantıyı tıklatın.
EnglishIf Windows can't detect the printer, you can find and add the printer manually.
Windows yazıcıyı algılayamazsa, yazıcıyı el ile bulabilir ve ekleyebilirsiniz.
EnglishFor more information see Internet Explorer add-ons: frequently asked questions.
Daha fazla bilgi için, bkz.Internet Explorer eklentileri: sık sorulan sorular.
EnglishHere are some tips to help you find the device you want to add to your computer:
Bilgisayarınıza eklemek istediğiniz aygıtı bulmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:
EnglishIn Movie Maker, on the Home tab, in the Add group, click Add videos and photos.
Movie Maker'da Giriş sekmesindeki Ekle grubunda Video ve fotoğraf ekle'yi tıklatın.
EnglishOpen the folder that contains the picture or video you want to add to Photo Gallery.
Fotoğraf Galerisi'ne eklemek istediğiniz resmi veya videoyu içeren klasörü açın.
EnglishFor more information see Internet Explorer add-ons: frequently asked questions.
Daha fazla bilgi için, bkz.Internet Explorer eklentiler: sık sorulan sorular.
EnglishIf prompted, type the physical number of the missing channel, and then click Add.
Numaraları Düzenle'yi tıklatın ve ardından istediğiniz değişiklikleri yapın.
EnglishType the name of the person you want to share files with, and then click Add.
Dosyaları paylaştırmak istediğiniz kişinin adını yazın, ardından Ekle'yi tıklatın.
EnglishFollow the instructions to give your slide show a name and to add pictures and music.
Slayt gösterinizi adlandırmak ve resimle müzik eklemek için yönergeleri izleyin.
EnglishFor best results, we recommend that you only add folders that you search frequently.
En iyi sonucu elde etmek için en sık aradığınız klasörleri eklemenizi öneririz.
EnglishThe simplest way to add more hard disk space is to plug in an external hard disk.
Daha fazla sabit disk alanı eklemenin en basit yolu harici bir sabit disk takmaktır.
EnglishUnder PC settings, tap or click Devices, and then tap or click Add a device.
ayarları'nın altında, Cihazlar'a ve sonra Cihaz ekle'ye dokunun veya tıklatın.
EnglishThe easiest way to add something to the index is to include a folder in a library.
Kitaplığa klasör eklemek için dizine bir şeylerin eklenmesi en kolay yoldur.
EnglishAll they need to do is add a network printer (your printer) to their computers.
Tek yapmaları gereken bilgisayarlarına bir ağ yazıcısı (sizin yazıcınızı) eklemektir.
EnglishPress and hold or right-click a column heading to select other columns to add.
Eklenecek diğer sütunları seçmek için sütun başlığını basılı tutun veya sağ tıklatın.
EnglishIn Internet Explorer 8, click the Tools button, and then click Manage Add-ons.
Internet Explorer 8'de Araçlar'ı ve ardından Eklentileri Yönet'i tıklatın.
EnglishThe website address should be shown in the Add this website to the zone box.
Web sitesinin adresinin Bu web sitesini bölgeye ekle kutusunda gösterilmesi gerekir.

"add-on" için eşanlamlılar (İngilizce):

add-on

Türkçe de "add-on" için benzer çeviriler

add fiil
Turkish
on sıfat
Turkish
on zarf
Turkish
to catch on fiil
to center on fiil
to fit on fiil
to put on fiil
Turkish
Help on
Turkish
add record
bold on
to rely on fiil
Turkish
to walk on fiil
Turkish
to turn on fiil
to rattle on fiil
to border on fiil
to bring on fiil
to check up on fiil
to log on fiil