EN

Add New

volume_up

Türkçe' de "Add New" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishWhen you add a new Accelerator to a category, you can see it by following these steps:
Kategoriye yeni bir Hızlandırıcı eklediğinizde şu adımları izleyerek görebilirsiniz:
EnglishClick the check box next to each contact you want to add to a new group.
Yeni bir gruba eklemek istediğiniz her kişinin yanında bulunan onay kutusuna tıklayın.
EnglishIf you want to add a new color profile for the selected device, click Add, and then go to step 5.
Seçili aygıta yeni renk profili eklemek isterseniz Ekle'yi tıklatıp 5. adıma geçin.
EnglishDrag items from the details pane to the list pane to add them to the new playlist.
Yeni çalma listesine öğeler eklemek için bunları Ayrıntılar bölmesinden Liste bölmesine sürükleyin.
EnglishEnter the file type in the text box, and then click Add new extension.
Metin kutusuna dosya türünü girin ve Yeni uzantı ekle'yi tıklatın.
EnglishTo add a folder, right-click Folders, click Add a new folder, and enter a folder name.
Klasör eklemek için, Klasörler'e sağ tıklayın, Yeni klasör ekle'ye tıklayın ve bir klasör adı girin.
EnglishIf you want to change providers, follow the steps below to add new search providers.
Sağlayıcıları değiştirmek isterseniz, yeni arama sağlayıcıları eklemek üzere aşağıdaki adımları izleyin.
EnglishRight-click Folders (upper left), then click Add a new folder.
Sol üstteki Klasörler'e sağ tıklayın ve Yeni klasör ekle'ye tıklayın.
EnglishHowever, if you want the ability to erase the disc later and add new files to it, choose CD-RW.
Ancak, diski daha sonra silebilmek ve yeni dosyalar ekleyebilmek istiyorsanız, CD-RW'yi seçin.
EnglishChoose DVD-RW or DVD+RW if you want the ability to erase the disc later and add new files to it.
Diski daha sonra silebilmek ve yeni dosyalar ekleyebilmek istiyorsanız, DVD-RW veya DVD+RW'yi seçin.
EnglishHere are some ways you can add new properties to a file or change existing ones:
Aşağıda, bir dosyaya yeni özellikler eklemenin veya varolan özellikleri değiştirmenin bazı yolları gösterilmektedir:
EnglishTap or click Invite, tap or click Add a new friend, and then follow the on-screen instructions.
Davet Et ve Yeni arkadaş ekle öğelerine dokunun veya tıklatın ve ardından ekrandaki yönergeleri izleyin.
EnglishClick the address bar to select your search engine from the listed icons or to add new ones.
Listelenen simgeler arasından arama motorunuzu seçmek veya yenilerini eklemek için adres çubuğunu tıklatın.
EnglishFrom here, we can change any user's account settings or add new accounts to the computer.
Burada, herhangi bir kullanıcının hesap ayarlarını değiştirebilir ya da bilgisayara yeni hesaplar ekleyebiliriz.
EnglishYou can add new gadgets to Sidebar by clicking here.
Burayı tıklatarak Kenar Çubuğu'na yeni araçlar ekleyebilirsiniz.
EnglishClick Outlook Connector, and then click Add a New Account.
Outlook Connector öğesine ve Yeni Hesap Ekle'ye tıklayın.
EnglishIn the Add new extension to list box, type the file name extension (for example, "txt"), and then click Add.
Listeye yeni uzantı ekle kutusuna dosya adı uzantısını (örneğin, "txt") yazın ve Ekle'yi tıklatın.
EnglishIf you add a new language to Windows, a default keyboard is also added so you can type in that language.
Windows'e Yeni bir dil eklemeniz durumunda, o dilde yazabilmeniz için bir varsayılan klavye de eklenir.
EnglishSelect the drives you want to add to the new storage space, and then tap or click Create pool.
Yeni depolama alanına eklemek istediğiniz sürücüleri seçin ve ardından Havuz oluştur öğesine dokunun veya tıklatın.
EnglishTo add a new phone number to the list, click Add, and in Phone number, type the phone number.
Listeye yeni bir telefon numarası eklemek için, Ekle’yi tıklatın ve Telefon numarası kutusuna telefon numarasını yazın.

Türkçe de "Add New" için benzer çeviriler

add fiil
Turkish
new sıfat
add record
create new
add Area
Turkish
add a port
File new
Turkish
add authority
click the new
Turkish
create a new