"Add Later" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Add Later" Türkçe çeviri

EN

Add Later

volume_up

Türkçe' de "Add Later" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishYou can close the disc multiple times and still add more files later.
Bir diski bir defadan fazla kapatabilir ve daha sonra başka dosyalar ekleyebilirsiniz.
EnglishHowever, if you want the ability to erase the disc later and add new files to it, choose CD-RW.
Ancak, diski daha sonra silebilmek ve yeni dosyalar ekleyebilmek istiyorsanız, CD-RW'yi seçin.
EnglishChoose DVD-RW or DVD+RW if you want the ability to erase the disc later and add new files to it.
Diski daha sonra silebilmek ve yeni dosyalar ekleyebilmek istiyorsanız, DVD-RW veya DVD+RW'yi seçin.
EnglishYou can always add more tags later.
Sonra, istediğinizde daha fazla etiket ekleyebilirsiniz.
EnglishYou’ll have to add these again, later.
EnglishYou might be able to add or change properties for a file when you create and save it, avoiding the need to find the file and add properties later.
Dosyayı oluştururken veya kaydederken de dosya özelliği ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz, böylece daha sonra özellik eklemek için dosyayı aramanız gerekmez.

Türkçe de "Add Later" için benzer çeviriler

add fiil
Turkish
add record
continue later
add Area
Turkish
add a port
add authority