"Add Language" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Add Language" Türkçe çeviri

EN

Add Language

volume_up
In the Add Language dialog box, select a language from the list, and then click OK.
Dil Ekle iletişim kutusundaki listeden bir dil seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Türkçe' de "Add Language" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIn the Add Language dialog box, select a language from the list, and then click OK.
Dil Ekle iletişim kutusundaki listeden bir dil seçin ve Tamam'ı tıklatın.
EnglishEnter language, choose Settings, and then tap or click Add a language.
Dil yazın, Ayarlar'ı seçin ve ardından Dil ekle öğesine dokunun veya tıklatın.
EnglishEnter language in the search box, tap or click Settings, and then tap or click Add a language.
Arama kutusuna dil yazıp Ayarlar'a ve ardından Dil ekle'ye dokunun veya tıklayın.
EnglishEnter language, choose Settings, then tap or click Add a language.
Dil yazın, Ayarlar'ı seçin ve ardından Dil ekle öğesine dokunun veya tıklatın.
EnglishWhen you add a language to your language list, a keyboard is also added so you can type in that language.
Dil listenize bir dil eklediğinizde, o dilde yazabilmeniz için bir klavye de eklenir.
EnglishDouble-tap or double-click a language to add it to your list.
Bir dili listenize eklemek için iki kez dokunun veya çift tıklatın.
EnglishBecause of this, you should only add a language you are familiar with.
Bu nedenle, yalnızca bildiğiniz bir dili yüklemelisiniz.
EnglishIf you add a new language to Windows, a default keyboard is also added so you can type in that language.
Windows'e Yeni bir dil eklemeniz durumunda, o dilde yazabilmeniz için bir varsayılan klavye de eklenir.
EnglishIn the Add Input Language dialog box, click the Input language list and select your preferred language and dialect.
Giriş Dili Ekle iletişim kutusunda Giriş dili listesini tıklatın ve tercih ettiğiniz dili ve lehçeyi seçin.
EnglishFor more information, see Add an input language.
Bunu yapmak için, karakter kümelerinin bilgisayarınıza yüklenmiş olması gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz. Giriş dili ekleme.
EnglishTap or click Add a language.
EnglishFor more information, see Add an input language.
Denetim Masası'ndan Bölge ve Dil Seçenekleri'ni kullanarak başka diller eklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Giriş dili ekleme.

Türkçe de "Add Language" için benzer çeviriler

add fiil
Turkish
language isim
Turkish
formal language isim
high-level language isim
high level language isim
add record
French language isim
Turkish
German language isim
Turkish
native language isim
Turkish
add Area
Turkish
add a port
dutch language
computer language isim
foreign language isim
machine language isim
procedural language isim
Armenian language isim