"Add Folder" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Add Folder" Türkçe çeviri

EN

Add Folder

volume_up
Click the File menu, and then click Add Folder to Gallery.
Dosya menüsünü tıklatın ve ardından Galeriye Klasör Ekle'yi tıklatın.
İzlenecek klasör ekle'yi tıklatın ve ardından İleri'yi tıklatın.
İzlenecek klasör ekle'yi seçin ve ardından İleri'yi tıklatın.

Türkçe' de "Add Folder" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishTo add a folder, right-click Folders, click Add a new folder, and enter a folder name.
Klasör eklemek için, Klasörler'e sağ tıklayın, Yeni klasör ekle'ye tıklayın ve bir klasör adı girin.
EnglishTo learn how, see Libraries: How to add or remove a folder.
Nasıl yapılacağını öğrenmek için bkz. Kitaplıklar: Nasıl klasör eklenir veya kaldırılır.
EnglishRight-click Folders (upper left), then click Add a new folder.
Sol üstteki Klasörler'e sağ tıklayın ve Yeni klasör ekle'ye tıklayın.
EnglishClick the File menu, and then click Add Folder to Gallery.
Dosya menüsünü tıklatın ve ardından Galeriye Klasör Ekle'yi tıklatın.
EnglishClick Add folder to watch, and then click Next.
İzlenecek klasör ekle'yi tıklatın ve ardından İleri'yi tıklatın.
EnglishSelect Add folder to watch and then select Next.
İzlenecek klasör ekle'yi seçin ve ardından İleri'yi tıklatın.
EnglishWhen you add a folder to Photo Gallery, all of the pictures and videos in the folder will be displayed there.
Fotoğraf Galerisi'ne bir klasör eklediğinizde, klasördeki tüm resimler ve videolar burada görüntülenir.
EnglishAny files that you add to the folder after you set it to read-only won't automatically be read-only files.
Salt okunur olarak ayarladıktan sonra klasöre eklediğiniz dosyalar otomatik olarak salt okunur olmayacaktır.
EnglishTo add files to a folder, open that folder.
Dosyaları bir klasöre eklemek için ilgili klasörü açın.
EnglishThis will create offline versions of the files in the folder and add these files to the search index on your computer.
Bu işlem klasördeki dosyaların çevrimdışı sürümlerini oluşturur ve bu dosyaları bilgisayarınızdaki arama dizinine ekler.
EnglishIf you have photos in a folder on your PC and don't want to move them, you can add the folder to the Pictures library.
Bilgisayarınızdaki bir klasörde bulunan fotoğraflarınızı taşımak istemiyorsanız, klasörü Resimler kitaplığına ekleyebilirsiniz.
EnglishIf all of the pictures in the folder are selected, any new pictures that you add to the folder will be added to the slide show automatically.
Klasördeki tüm resimler seçilirse, klasöre ekleyeceğiniz yeni resimler de otomatik olarak slayt gösterisine eklenir.
EnglishIn step 5, select Let me manually add a shared folder, and then follow the instructions to enter the credentials for the network folder.
Adım 5'te, Paylaşılan bir klasörü el ile eklememe izin ver'i seçin ve ardından ağ klasörü için kimlik bilgilerini girmek üzere yönergeleri izleyin.
EnglishTo add a folder, a saved search, a library, or even a drive as a favorite, drag it to the Favorites section in the navigation pane.
Klasörü, kaydedilmiş aramayı, kitaplığı veya sürücüyü sık kullanılan olarak eklemek için bu öğeyi gezinti bölmesindeki Sık Kullanılanlar bölümüne sürükleyin.

Türkçe de "Add Folder" için benzer çeviriler

add fiil
Turkish
Image folder isim
add record
change folder
create folder
add Area
Turkish
add a port
file folder isim
Add a folder
Backup folder isim
Go to a different folder
Inbox folder isim
add authority
bulletin board folder isim
by folder
contact folder isim
content folder isim