"Add Device" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Add Device" Türkçe çeviri

EN

Add Device

volume_up

Türkçe' de "Add Device" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishUnder PC settings, tap or click Devices, and then tap or click Add a device.
ayarları'nın altında, Cihazlar'a ve sonra Cihaz ekle'ye dokunun veya tıklatın.
EnglishUnder Hardware and Sound, click Add a device, and then follow the instructions.
Donanım ve Ses altından, Aygıt ekle'yi tıklatın ve yönergeleri uygulayın.
EnglishBefore you add a Bluetooth enabled device, make sure it's turned on and discoverable.
Bluetooth cihazı eklemeden önce, açık olduğundan ve bulunabilir olduğundan emin olun.
EnglishUnder PC settings, tap or click Devices, then tap or click Add a device.
ayarları'nın altında, Cihazlar'a ve sonra Cihaz ekle'ye dokunun veya tıklatın.
EnglishIf your printer isn’t in this list, click Add a device at the top of the device list.
Yazıcınız bu listede yoksa, aygıt listesinin tepesindeki Aygıt ekle öğesini tıklatın.
EnglishThe easiest way is to use the Add a device wizard in this version of Windows.
En kolay yol, Windows programının bu sürümündeki Aygıt ekleme sihirbazı'nı kullanmaktır.
EnglishBefore you add a Bluetooth-enabled device, make sure that it's turned on and discoverable.
Bluetooth cihazı eklemeden önce, açık olduğundan ve bulunabilir olduğundan emin olun.
EnglishFollow the instructions that appear on the screen to add the Bluetooth device.
Bluetooth aygıtını eklemek için, ekranda çıkan talimatları izleyin.
EnglishFollow the instructions that came with the device to add it to your network.
Cihazı ağınıza eklemek için cihaz ile verilen yönergeleri izleyin.
EnglishTo add another type of device, tap or click Add a device, then follow the instructions.
Başka tür aygıt eklemek için Aygıt ekle'ye dokunun veya tıklatın, sonra yönergeleri izleyin.
EnglishClick Add a wireless device, and then follow the steps in the wizard.
Kablosuz aygıt ekle'yi tıklatın, ardından sihirbazdaki adımları izleyin.
EnglishIf you want to add a new color profile for the selected device, click Add, and then go to step 5.
Seçili aygıta yeni renk profili eklemek isterseniz Ekle'yi tıklatıp 5. adıma geçin.
EnglishTo add another type of device, tap or click Add a device, and then follow the instructions.
Başka tür aygıt eklemek için Aygıt ekle'ye dokunun veya tıklatın, sonra yönergeleri izleyin.
EnglishIf you don't see the device you want to add, make sure the device is turned on and discoverable.
Eklemek istediğiniz aygıtı görmüyorsanız, aygıtın açık ve bulunabilir olduğundan emin olun.
EnglishTo add a Bluetooth enabled device to your network, you need a Bluetooth network adapter.
Ağınıza bir Bluetooth etkin aygıt eklemek için, bir Bluetooth ağ bağdaştırıcısına ihtiyacınız vardır.
EnglishFollow the instructions on the screen to add the Bluetooth device.
Bluetooth aygıtını eklemek için, ekrandaki yönergeleri izleyin.
EnglishUnder Network and Sharing Center, click Add a device to the network.
Ağ ve Paylaşım Merkezi altında Ağa aygıt ekle'yi tıklatın.
EnglishClick Add a device, and then follow the instructions.
Aygıt ekle'yi tıklatın ve ardından aşağıdaki yönergeleri uygulayın.
EnglishFor more information about setting up devices on your network, see Add a device or computer to a network.
Ağınızda cihazları kurma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ağa bir aygıt ya da bilgisayar ekleme.
EnglishFor more information about setting up devices on your network, see Add a device or computer to a network.
Ağınızdaki aygıtları ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ağa bir aygıt ya da bilgisayar ekleme.

Türkçe de "Add Device" için benzer çeviriler

add fiil
Turkish
device isim
boot device isim
electrical device isim
imaging device isim
add record
add Area
Turkish
add a port
block device isim
computing device isim
input device isim
output device isim
electromechanical device isim
cooling device isim
default device isim