"Add Computer" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Add Computer" Türkçe çeviri

EN

Add Computer

volume_up

Türkçe' de "Add Computer" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishHere are some tips to help you find the device you want to add to your computer:
Bilgisayarınıza eklemek istediğiniz aygıtı bulmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:
EnglishYou can try to manually add it to your computer using the Add Hardware Wizard.
Donanım Ekleme Sihirbazı'nı kullanarak bilgisayarınıza el ile eklemeyi deneyebilirsiniz.
EnglishTo display a complete list of the add-ons on your computer, click All add-ons.
Bilgisayarınızdaki eklentilerin tam listesini görüntülemek için Tüm eklentiler'i tıklatın.
EnglishHere are some tips to help you find the network device you want to add to your computer:
Bilgisayarınıza eklemek istediğiniz ağ aygıtını bulmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:
EnglishClick the Bluetooth enabled device you want to add to your computer, and then click Next.
Bilgisayarınıza eklemek istediğiniz Bluetooth aygıtını tıklatın ve ardından İleri'yi tıklatın.
EnglishYou can add video from your computer, or use the embed code to insert an online video.
Bilgisayarınızdaki videoyu ekleyebilir veya çevrimiçi bir video eklemek için ekleme kodunu kullanabilirsiniz.
EnglishIt allows you to view, enable, or disable the add-ons on your computer.
Bilgisayarınızdaki eklentileri görüntülemenize, etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak tanır.
EnglishThe Public folder contains no files until you or other people using your computer add files to it.
Siz veya bilgisayarınızı kullanan diğer kişiler Ortak klasöre dosya eklemedikçe, burada dosya bulunmaz.
EnglishFor more information about setting up devices on your network, see Add a device or computer to a network.
Ağınızda cihazları kurma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ağa bir aygıt ya da bilgisayar ekleme.
EnglishFor more information about setting up devices on your network, see Add a device or computer to a network.
Ağınızdaki aygıtları ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ağa bir aygıt ya da bilgisayar ekleme.
EnglishBefore you can access files or a printer on another computer, you must add that computer to your homegroup.
Başka bir bilgisayardaki dosyalara ya da yazıcıya erişmeden önce, o bilgisayarı ev grubunuza eklemelisiniz.
EnglishNetwork-enabled devices must be connected to the same network your computer is on before you can add them to your computer.
Ağ aygıtlarını bilgisayarınıza eklemeden önce bilgisayarınızla aynı ağa bağlı olmaları gerekir.
EnglishIf your computer starts successfully, shut down Windows, turn off your computer, and add one hardware accessory.
Bilgisayarınız başarıyla başlarsa, Windows'u kapatın, bilgisayarınızı kapatın ve bir donanım aksesuarını ekleyin.
EnglishHow do browser add-ons affect my computer?
EnglishFor more information about adding a device or computer to your network, see Add a device or computer to a network.
Ağınıza bir aygıt veya bilgisayar ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ağa bir aygıt ya da bilgisayar ekleme.
EnglishHere are some tips on how to help Windows detect a network device that you want to add to your computer.
Bilgisayarınıza eklemek istediğiniz ağ aygıtını Windows'un algılamasına yardımcı olmak üzere aşağıdaki bazı ipuçlarını kullanabilirsiniz.
EnglishIf Windows can't detect a wireless device that you want to add to your computer, here are some tips that can help.
Windows bilgisayarınıza eklemek istediğiniz kablosuz aygıtı tanımayabilir, yardımcı olabilecek bazı ipuçlarını aşağıda bulabilirsiniz.
EnglishIf you're trying to add a wireless network device, it must be configured for your wireless network before you can add it to your computer.
Kablosuz ağ aygıtını eklemeyi denerken, bilgisayarınıza eklemeden önce kablosuz ağınıza göre yapılandırılmış olması gerekir.
EnglishFor Internet Explorer 9, see Internet Explorer add-ons: frequently asked questions or How do browser add-ons affect my computer?
Internet Explorer 9 için, bkz. Internet Explorer eklentileri: sık sorulan sorular veya Tarayıcı eklentileri bilgisayarımı nasıl etkiler?
EnglishIf the keyboard or mouse still isn't found, see the section in this topic: "Why doesn't Windows detect the wireless device I want to add to my computer?"
Klavye veya fare bulunamadıysa şu konudaki bölüme bakın: "Bilgisayarıma eklemek istediğim kablosuz aygıtını Windows neden algılamıyor?"

Türkçe de "Add Computer" için benzer çeviriler

computer isim
Turkish
add fiil
Turkish
add record
find computer
fault-tolerant computer isim
analogue computer isim
add Area
Turkish
add a port
analog computer isim
digital computer isim
laptop computer isim
notebook computer isim
palmtop computer isim
portable computer isim
front end computer
hybrid computer isim
add authority
backup computer isim