"ADD.COMMAND" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"ADD.COMMAND" Türkçe çeviri

EN

ADD.COMMAND

volume_up

Türkçe' de "ADD.COMMAND" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe following table describes the parameters for the netsh interface ipv6 add route command.
Aşağıdaki tablo netsh interface ipv6 add route komutunun parametrelerini açıklar.
EnglishThe following table describes the parameters for the route -p add command.
Aşağıdaki tablo route -p add komutunun parametrelerini açıklar.
EnglishFor IPv6, you must use the netsh interface ipv6 add route command.
IPv6 için netsh interface ipv6 add route komutunu kullanmanız gerekir.
EnglishYou can also add the Run command back to Start menu. For more information, see Customize the Start menu.
Ayrıca, Çalıştır komutunu Başlat menüsüne geri ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Masaüstünü Özelleştirme.
EnglishThe alternative is to use the route add -p command to manually add the individual routes to the IPv4 routing table.
Başka bir yöntem, IPv4 yönlendirme tablosuna yolları el ile tek tek eklemek için route add -p komutunu kullanmaktır.
EnglishTo add a Paint command to the Quick Access Toolbar, right-click a button or command, and then click Add to Quick Access Toolbar.
Paint komutunu Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na eklemek için düğme veya komutu sağ tıklatın ve ardından Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na Ekle'yi tıklatın.

Türkçe de "ADD.COMMAND" için benzer çeviriler

add fiil
Turkish
command isim
add record
add Area
Turkish
add a port
FORMAT command
add authority
carry out a command
dimmed command isim
drawing command isim