"Add Browser" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Add Browser" Türkçe çeviri

EN

Add Browser

volume_up

Türkçe' de "Add Browser" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishBrowser add-ons also cause performance problems.
Tarayıcı eklentileri de performans sorunlarına neden olabilir.
EnglishActiveX controls and web browser add-ons are small programs that are used extensively on the Internet.
ActiveX denetimleri ve web tarayıcısı eklentileri Internet'te çok yaygın olarak kullanılan küçük programlardır.
EnglishYou notice new toolbars, links, or favorites that you did not intentionally add to your web browser.
Web tarayıcınıza isteyerek eklemediğiniz yeni araç çubukları, bağlantılar veya sık kullanılanlar farkedebilirsiniz.
EnglishTemporary information stored by browser add-ons
Tarayıcı eklentileri tarafından depolanan geçici bilgiler
EnglishTemporary information stored by browser add-ons
Tarayıcı eklentileri tarafından saklanan geçici bilgiler.
EnglishYou notice new toolbars, links, or favorites that you didn't intentionally add to your web browser.
Web tarayıcınızda kasıtlı olarak eklemediğiniz yeni araç çubukları, bağlantılar veya sık kullanılanlar olduğunu fark edersiniz.
EnglishHow do browser add-ons affect my computer?
EnglishYou notice new toolbars, links, or favorites that you did not intentionally add to your web browser.
Web tarayıcınızda isteğiniz dışında eklenmiş yeni araç çubukları, bağlantılar veya sık kullanılanlar öğeleri olduğunu fark edersiniz.
EnglishWeb browser add-ons supplement Windows Internet Explorer 9 with extra features, such as toolbars and ActiveX controls.
Web tarayıcısı eklentileri Windows Internet Explorer 9'a araç çubuğu ve ActiveX denetimi gibi ek özelliklerle destekler.
EnglishActiveX controls and web browser add-ons are small programs that allow websites to provide content such as videos.
ActiveX denetimleri ve web tarayıcısı eklentileri web sitelerinin video gibi içerikler sağlamasına olanak tanıyan küçük programlardır.
EnglishMany browser add-ons can add to a rich browsing experience, offering multimedia or specialized document viewing.
Birçok tarayıcı eklentisi multimedya veya özelleştirilmiş belge görüntüleme olanağı sunarak zengin bir tarama deneyimi için katkıda bulunabilir.
EnglishSpyware and other potentially unwanted software can masquerade as web browser add-ons and run without your knowledge.
Casus yazılımlar ve olası istenmeyen yazılımlar, kendilerini web tarayıcısı eklentileri olarak tanıtarak sizin bilginiz dışında çalışabilirler.
EnglishFor Internet Explorer 9, see Internet Explorer add-ons: frequently asked questions or How do browser add-ons affect my computer?
Internet Explorer 9 için, bkz. Internet Explorer eklentileri: sık sorulan sorular veya Tarayıcı eklentileri bilgisayarımı nasıl etkiler?
EnglishBrowser add-ons are programs, such as multimedia add-ons, search bars, or other programs that usually appear on your browser's toolbar.
Tarayıcı eklentileri genellikle tarayıcınızın araç çubuğunda görünen multimedya eklentileri, arama çubukları veya diğer programlar gibi programlardır.
EnglishWhile browser add-ons can enhance your online experience, they can occasionally interfere or conflict with other software on your computer.
Tarayıcı eklentileri çevrimiçi deneyiminizi geliştirebilir, ancak bazen bilgisayarınızdaki diğer yazılımları engelleyebilir veya bunlarla çakışabilir.
EnglishIf you suspect that browser add-ons are affecting your computer, you might want to disable all add-ons to see if that solves the problem.
Tarayıcı etkinliklerinin bilgisayarınızı etkilediğinden şüpheleniyorsanız, sorunu çözüp çözmediğini görmek için tüm eklentileri devre dışı bırakabilirsiniz.
EnglishChange your default web browser, e‑mail program, HTML editor, Newsgroup reader, or Internet telephone, and manage web browser add-ons.
Varsayılan web tarayıcınızı, e‑posta programınızı, HTML düzenleyicinizi, Haber Grubu okuyucunuzu veya Internet telefonunuzu değiştirin ve web tarayıcısı eklentilerini yönetin.
EnglishFor Internet Explorer 8 and Internet Explorer 7, see Internet Explorer add-ons: frequently asked questions or How do browser add-ons affect my computer?
Internet Explorer 8 ve Internet Explorer 7 için, bkz. Internet Explorer eklentileri: sık sorulan sorular veya Tarayıcı eklentileri bilgisayarımı nasıl etkiler?
EnglishBefore you turn off a browser add-on, keep in mind that some webpages, or Internet Explorer itself, might not display properly if an add-on is turned off.
Bir tarayıcı eklentisini kapatmadan önce, eklenti kapatıldığında bazı web sayfalarının veya Internet Explorer'ın kendisinin düzgün görüntülenmeyebileceğini unutmayın.

Türkçe de "Add Browser" için benzer çeviriler

add fiil
Turkish
browser isim
add record
directory browser isim
add Area
Turkish
add a port
default browser isim
add authority
edit browser