"Actual" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Actual" Türkçe çeviri

EN

Actual {sıfat}

volume_up
This arrow indicates that you are clicking a shortcut and not the actual file.
Bu ok gerçek dosyayı değil bir kısayolu tıklattığınızı gösterir.
The desktop is the work area on a computer screen that simulates the top of an actual desk.
Masaüstü, gerçek bir masanın üstüne benzetim yapan, bilgisayar ekranındaki çalışma alanıdır.
Although mice come in many shapes, the typical mouse does look a bit like an actual mouse.
Fareler çeşitli şekillerde olabilseler de, normal fare biraz gerçek fareye benzer.
Actual (ayrıca: current)

Türkçe' de "Actual" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishAlthough mice come in many shapes, the typical mouse does look a bit like an actual mouse.
Fareler çeşitli şekillerde olabilseler de, normal fare biraz gerçek fareye benzer.
EnglishMagnifier can display objects on the screen up to sixteen times larger than actual size.
Büyüteç, ekrandaki nesneleri gerçek boyutundan en çok on altı kez büyük görüntüleyebilir.
EnglishThis arrow indicates that you are clicking a shortcut and not the actual file.
Bu ok gerçek dosyayı değil bir kısayolu tıklattığınızı gösterir.
EnglishPrices shown are estimated retail prices; actual price may vary.
Gösterilen fiyatlar tahmini satış fiyatlarıdır; asıl fiyat farklılık gösterebilir.
EnglishThe actual price you pay may be more than the advertised price, because of these additional factors.
Ödediğiniz asıl fiyat bu ek etmenler nedeniyle reklamdaki fiyattan fazla olabilir.
EnglishIt does not contain your actual digital media files or copies of your digital media files.
Geçerli dijital medya dosyalarını veya bunların kopyalarını içermez.
EnglishThe desktop is the work area on a computer screen that simulates the top of an actual desk.
Masaüstü, gerçek bir masanın üstüne benzetim yapan, bilgisayar ekranındaki çalışma alanıdır.
EnglishThe actual price you pay might be more than the advertised price, because of these additional factors.
Ödediğiniz asıl fiyat bu ek etmenler nedeniyle reklamdaki fiyattan fazla olabilir.
EnglishProperties are not included within the actual contents of a file.
Özellikler bir dosyanın asıl içeriğine eklenmezler.
EnglishChoose this option if you want Narrator to read the actual error in addition to playing an error tone.
Ekran Okuyucusu'nun hata sinyali çalmanın yanı sıra gerçek hatayı okumasını istiyorsanız, bu seçeneği belirleyin.
EnglishInternet Explorer blocked a file from displaying because its actual contents did not match the expected contents.
Dosyanın gerçek içeriği beklenen içerikle eşleşmediğinden Internet Explorer bu dosyanın görüntülenmesini engellemiştir.
EnglishThe Music, Videos, and Pictures libraries in Windows point to folders that store the actual media files on your computer.
Windows'daki Müzik, Videolar ve Resimler kitaplıkları bilgisayarınızdaki gerçek medya dosyalarını depolayan klasörleri işaret eder.
EnglishIf the actual verification does not meet minimum policy requirements, then you have three available authentication options:
Doğrulama somut olarak en düşük ilke gereklerini karşılamıyorsa, o zaman kullanabileceğiniz üç tane kimlik doğrulama seçeneği vardır:
EnglishView actual size in preview
EnglishAny text in the actual contents of the file—such as the text in a word-processing document—matches or begins with your search term.
Dosyanın içeriğindeki herhangi bir metin (örn. sözcük işleme belgesindeki metin), arama teriminizle eşleşiyorsa veya başlıyorsa.
EnglishAny text in the actual contents of the file—such as the text in a word-processing document—matches or begins with your search term.
Dosyanın içeriğindeki herhangi bir metin (sözcük işleme belgenizdeki metin gibi) sizin arama teriminizle eşleşiyor veya bitiyorsa.
EnglishIn actual everyday use, most people probably wouldn’t notice a difference between a computer using 3 GB of memory and one using 6 GB.
Gerçek günlük kullanımda, çoğu insan 3 GB bellek kullanan bir bilgisayarla 6 GB bellek kullanan arasında muhtemelen bir fark göremez.
EnglishThe actual size and aspect ratio of the preview monitor depends on the video properties and settings for the video format and aspect ratio.
Önizleme monitörünün geçerli boyutu ile en boy oranı video özelliklerine ve video biçimi ile en boy oranının ayarlarına bağlıdır.
Englishactual time of departure (ATD)
Englishactual time of departure (ATD)

"actually" için eşanlamlılar (İngilizce):

actually