"Activity" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Activity" Türkçe çeviri

EN

Activity {isim}

volume_up
Activity (ayrıca: event)
Click Turn off program restrictions (Activity reports will still be provided).
Program kısıtlamalarını kapat (Etkinlik raporları sağlanmaya devam edilir) seçeneğini tıklatın.
Windows Defender monitors your programs and alerts you if suspicious activity is detected.
Windows Defender, programlarınızı izler ve şüpheli etkinlik algılarsa bunu size bildirir.
With Family Safety, you can set up web filtering and activity monitoring for your kids.
Family Safety ile, çocuklarınız için web filtresi ve etkinlik izlemeyi kurabilirsiniz.
Activity (ayrıca: bustle)
Activity

Türkçe' de "Activity" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThese lists include the product's activity for all the local users on the computer.
Bu listeler, bilgisayardaki tüm yerel kullanıcılar için ürün etkinliğini içerir.
EnglishAll activity on the service is also governed by the Microsoft Service Agreement.
Hizmet üzerindeki tüm etkinlikler ayrıca Microsoft Hizmetler Sözleşmesi koşullarına tabidir.
EnglishWith Family Safety, you can set up web filtering and activity monitoring for your kids.
Family Safety ile, çocuklarınız için web filtresi ve etkinlik izlemeyi kurabilirsiniz.
EnglishClick Turn off program restrictions (Activity reports will still be provided).
Program kısıtlamalarını kapat (Etkinlik raporları sağlanmaya devam edilir) seçeneğini tıklatın.
EnglishWindows Defender monitors your programs and alerts you if suspicious activity is detected.
Windows Defender, programlarınızı izler ve şüpheli etkinlik algılarsa bunu size bildirir.
EnglishLOGFILE FileName sets the file to be used for logging Telnet activity.
LOGFILE Dosya Adı Telnet etkinliğini günlüğe kaydetmek için kullanılacak dosyayı belirler.
EnglishSometimes you don’t want to leave a trace of your web browsing activity on your computer.
Kimi zaman bilgisayarınızda web'e göz atma etkinliğinizle ilgili bir iz bırakmak istemezsiniz.
EnglishHow do I change who can see my information and my activity?
Bilgilerimi ve etkinliklerimi kimlerin görebileceğini nasıl değiştirebilirim?
EnglishYou might also want to eject the drive to make sure all activity on the drive is finished.
İsterseniz, sürücüdeki tüm aktivitelerin bittiğinden emin olmak için sürücüyü çıkarabilirsiniz.
EnglishSpyware is a type of software that is installed on your computer to watch and record your activity.
Casus yazılım, etkinliğinizi izleyip kaydetmesi için bilgisayarınıza kurulan bir tür yazılımdır.
EnglishSpyware is a type of software that is installed on your computer to watch and record your activity.
Casus yazılım, etkinliklerinizi izleyip kaydetmek için bilgisayarınıza yüklenen bir yazılım türüdür.
EnglishRoutinely review your financial statements and credit history and report any suspicious activity.
Finansal bilgilerinizi ve kredi geçmişinizi düzenli olarak gözden geçirin ve şüpheli etkinliği bildirin.
EnglishIs illegal or promotes illegal activity, or if it violates any applicable local and national laws.
Yasa dışı ise, yasa dışı bir etkinliği destekliyorsa veya mevcut yerel ve ulusal yasaları ihlal ediyorsa.
EnglishWhere you choose and manage all the settings for each family member and view their activity reports.
Her aile üyesi için tüm ayarları seçtiğiniz ve yönettiğiniz, etkinlik raporlarını görüntülediğiniz yerdir.
EnglishCheck and make sure the network activity light for the Ethernet cable that is plugged into the Extender is on.
Extender'a takılı Ethernet kablosunun ağ etkinliği ışığını denetleyin ve ışığın yandığından emin olun.
EnglishIf the device has an activity light, wait for a few seconds after the light has finished flashing before unplugging it.
Aygıtta etkinlik ışığı varsa, aygıtı çıkarmadan önce bu ışık söndükten sonra birkaç saniye bekleyin.
EnglishThe Family Safety Filter monitors your child’s computer activity and filters the content they can see on the web.
Aile Koruması Filtresi, çocuğunuzun bilgisayar etkinliğini izler ve web'de görebileceği içeriği filtreler.
EnglishIf you want to keep add–ons from monitoring your browsing activity after you turn on InPrivate Browsing, do this:
Eklentilerin InPrivate Gözatma'yı açtıktan sonra gözatma etkinliğinizi izlemesini istemiyorsanız şunu yapın:
EnglishThey found that for reading to be sustainable, it needs to be a largely unconscious activity.
Okumanın sürdürülebilir olması için büyük ölçüde farkında olunmadan gerçekleştirilen bir etkinlik olması gerektiğini keşfettiler.
Englishdanger area activity information service (DAAIS)

"active" için eşanlamlılar (İngilizce):

active
activeness