"ActiveX Control" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"ActiveX Control" Türkçe çeviri

EN

ActiveX Control {isim}

volume_up
ActiveX Control
To run genuine Windows validation, you must install an ActiveX control.
Orijinal Windows doğrulamasını yapabilmek için bir ActiveX denetimi yüklemelisiniz.
If you need to install an updated ActiveX control or add-on program.
Güncelleştirilmiş bir ActiveX denetimi veya eklenti programı yüklemeniz gerekirse.
A webpage tried to install an ActiveX control and Internet Explorer blocked it.
Web sayfası bir ActiveX denetimi yüklemeye çalışmış ve Internet Explorer bu işlemi engellemiştir.
ActiveX Control

Türkçe' de "ActiveX Control" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishClick the ActiveX control you want to delete, and then click More information.
Silmek istediğiniz ActiveX denetimini tıklatın ve sonra Ek bilgi'yi tıklatın.
EnglishDon't install an ActiveX control unless you trust the website that's providing it.
Denetimi sunan web sitesine güvenmedikçe ActiveX denetimini yüklemeyin.
EnglishTo run genuine Windows validation, you must install an ActiveX control.
Orijinal Windows doğrulamasını yapabilmek için bir ActiveX denetimi yüklemelisiniz.
EnglishIf you need to install an updated ActiveX control or add-on program.
Güncelleştirilmiş bir ActiveX denetimi veya eklenti programı yüklemeniz gerekirse.
EnglishA webpage tried to install an ActiveX control and Internet Explorer blocked it.
Web sayfası bir ActiveX denetimi yüklemeye çalışmış ve Internet Explorer bu işlemi engellemiştir.
EnglishInternet Explorer has blocked this site from using an ActiveX control in an unsafe manner.
Internet Explorer, bu sitenin güvensiz bir şekilde ActiveX denetimlerini kullanmasını engelledi.
EnglishBefore installing an ActiveX control, consider the following:
Bir ActiveX denetimini yüklemeden önce aşağıdakileri göz önüne alın:
EnglishIf you want to install the ActiveX control, click the Information bar, and then click Install Software.
ActiveX denetimini yüklemek isterseniz, Bilgi çubuğunu ve ardından Yazılımı Yükle'yi tıklatın.
EnglishA webpage being displayed on your computer tried to run a script or ActiveX control.
Bilgisayarınızda görüntülenmekte olan web sayfası bir komut dosyası veya ActiveX denetimi çalıştırmayı denemiştir.
EnglishNote that you may be prompted to download an ActiveX control.
Bir ActiveX denetimini karşıdan yüklemeniz istenebilir.
EnglishThe validation processes for Windows uses an ActiveX control to check the authenticity of your software.
Windows doğrulama işlemlerinde, yazılımınızın orijinalliğini kontrol eden bir ActiveX denetimi kullanılır.
EnglishA webpage tried to use an ActiveX control or script but your security settings did not allow it.
Web sayfası bir ActiveX denetimi veya komut dosyasını kullanmaya çalışmış, ancak güvenlik ayarları buna izin vermemiştir.
EnglishConsider the following questions before you allow a website to install an ActiveX control on your computer:
Bir web sitesinin bilgisayarınıza ActiveX denetimi yüklemesine izin vermeden önce aşağıdaki soruları dikkate alın:
EnglishWindows Media Player ActiveX control for Firefox
EnglishIf a yellow Information bar appears, click the yellow bar and then click Install ActiveX control or Install add-on.
Sarı bir Bilgi çubuğu görünürse, sarı çubuğu ve ardından ActiveX denetimini yükle veya Eklentiyi yükle öğesini tıklatın.
EnglishIf a website tries to install an ActiveX control on your computer or run an ActiveX control in an unsafe manner.
Web sitesi bilgisayarınıza bir ActiveX denetimi yüklemeye çalışıyorsa veya ActiveX denetimini güvenli olmayan biçimde çalıştırırsa.
EnglishTo help protect your security, Internet Explorer stopped this site from installing an ActiveX control on your computer.
Güvenliğinizin korunmasına yardımcı olmak için, Internet Explorer bu sitenin bilgisayarınıza bir ActiveX denetimi yüklemesini durdurdu.
EnglishDon't install an ActiveX control unless you absolutely trust the website that is giving you the control and the publisher to created the control.
ActiveX denetimlerini, size denetimi veren Web sitesine ve bu denetimi oluşturan yayımcıya tam anlamıyla güvenmediğiniz sürece yüklemeyin.
EnglishThe website should tell you what this add-on or ActiveX control is for and provide any special details you need to know before you install it.
Web sitesinin, bu eklenti veya ActiveX denetiminin neye yaradığını ve yüklemeden önce bilmeniz gereken tüm özel ayrıntıları size açıklaması gerekir.
EnglishWhen you install the ActiveX control, Internet Explorer displays a dialog box that identifies the publisher, and asks if you want to run the file.
ActiveX denetimini yüklediğinizde, Internet Explorer yayımcıyı tanımlayan bir iletişim kutusu görüntüler ve dosyayı çalıştırmak isteyip istemediğinizi sorar.

Türkçe de "ActiveX Control" için benzer çeviriler

control isim
control
edit control
automatic control isim
cyclic control isim
to control fiil
Turkish
error control isim
air traffic control isim
damage control isim
job control isim
remote control isim
joint control isim
to remote control fiil