"active program" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"active program" Türkçe çeviri

EN

active program {isim}

volume_up

Türkçe' de "active program" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe keyboard layout changes in On-Screen Keyboard depending on the language displayed in the active program.
Ekran Klavyesi'ndeki klavye düzeni etkin programda gösterilen dile bağlı olarak değişir.
EnglishClose the active item, or exit the active program
Etkin bir öğeyi kapatma ya da etkin programdan çıkma
EnglishClose the active item, or exit the active program
EnglishActivate the menu bar in the active program
EnglishActivate the menu bar in the active program
EnglishIf both programs are running, the speech buttons appear when WordPad is active, but disappear when you make Notepad the active program.
Her iki program da çalışıyorsa, konuşma düğmeleri WordPad etkinken görüntülenir, ancak Not Defteri'ni etkin program yaptığınızda kaybolur.
EnglishFor example, if you download an ActiveX program, its digital signature verifies that it is published by the organization that is listed as the publisher.
Örneğin, bir ActiveX programını yüklediğinizde, programın dijital imzası yayımcı olarak listelenen kuruluş tarafından yayımlandığını doğrular.

Türkçe de "active program" için benzer çeviriler

program isim
Turkish
active sıfat
executive program isim
inactive program isim
active threat isim
active power isim
end of program
active file isim
active element isim
active homing
active menace isim
active reflector isim
emulation program isim
generator program isim
to program fiil
object program isim