EN

Action Item {isim}

volume_up

Türkçe' de "Action Item" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishLets you initiate a command or control, or perform an action for the selected item.
Bir komutu ya da kontrolü başlatmanızı veya seçilen öğe için bir eylemi gerçekleştirmenizi sağlar.
EnglishIn the Power button action list, click an item, and then click OK.
Güç düğmesi eylemi listesinde bir öğeyi tıklatın ve Tamam'ı tıklatın.
EnglishThis action permanently deletes the item from the system.
EnglishSelect a check box to make Action Center check an item for changes or problems, or clear a check box to stop checking the item.
İşlem Merkezi'nin bir öğedeki değişiklikleri ya da sorunları denetlemesi için onay kutusunu işaretleyin, öğenin denetlenmesini durdurmak için onay kutusunu temizleyin.

Türkçe de "Action Item" için benzer çeviriler

item isim
action isim
action bar isim
delete item
edit item
explore item
action at law isim
Turkish
menu item isim
action and reaction
Turkish
line item isim
Add new item