"action" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"action" Türkçe çeviri

TR

"faaliyet sonu raporu (after action report)" İngilizce çeviri

EN
EN

action {isim}

volume_up
action (ayrıca: deed, verb)
Quarantine—This action quarantines the software so that it can't run.
Karantinaya Al—Bu eylem, yazılımı çalıştırılmaması için karantinaya alır.
This action will make sure that the correct mouse is displayed in the list under Connected devices.
Bu eylem, Bağlı aygıtlar altındaki listede doğru farenin görüntülenmesini sağlar.
Click the Action menu, point to All Tasks, and then click Request New Certificate.
Eylem menüsünü tıklatın, Tüm Görevler’e gidin, ardından Yeni Sertifika İste’yi tıklatın.
beautyoftheweb.com adresinden onu başında izleyin.
When you cruise with multiple keys, the LED remains on until the last cruising action is stopped.
Birden fazla tuşla hareket ettiğinizde, en son hareket eylemi durduruluncaya kadar, LED açık kalır.
Don't perform a flick over an ink-enabled surface, such as Tablet PC Input Panel or Windows Journal, because the action will be interpreted as an ink stroke rather than a flick.
Tablet PC Giriş Paneli veya Windows Journal gibi mürekkep etkin bir yüzeyde hareketi yapmayın; çünkü bu eylem, bir hareket yerine mürekkep vuruşu olarak yorumlanır.
No action on Desktop, Ctrl+o in Internet Explorer, No action in Explorer
Masaüstünde işlem yok, Internet Explorer'da Ctrl+o, Explorer'da işlem yok
No action on Desktop, No action in Internet Explorer, Saves current file in Notepad
Masaüstünde işlem yok, Internet Explorer'da işlem yok, Not Defteri'nde geçerli dosyayı kaydeder
Enter Action Center in the search box, choose Settings, then choose Action Center.
Arama kutusuna İşlem Merkezi ifadesini girin, ardından sırasıyla Ayarlar'ı ve İşlem Merkezi'ni seçin.
action (ayrıca: impact, influence, potency, Affect)
action (ayrıca: battle, scuffle, struggle)
Özelleştirilmiş büyüler ve aksiyon hareketleri artık çok kolay.
Whether you like fast-paced action, mind-bending puzzles, or new twists on old favorites, you’re sure to find a game that fits your style of play.
Hızlı tempolu aksiyon, şaşırtıcı bulmacalar ya da eski oyunların yeni versiyonlarını da sevseniz, oyun tarzınıza uyan bir oyun bulacağınız kesindir.
TR

faaliyet sonu raporu (after action report) {özel isim}

volume_up
1. Coğrafya
faaliyet sonu raporu (after action report)

Türkçe' de "action" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishNo action on Desktop, New tab in Internet Explorer, New window in Explorer
Masaüstünde işlem yok, Internet Explorer'da yeni sekme, Explorer'da yeni pencere
EnglishAction Center replaces Windows Security Center in this version of Windows.
Windows'un bu sürümünde Windows Güvenlik Merkezi'nin yerini İşlem Merkezi almıştır.
EnglishClick the Action menu, point to All Tasks, and then click Request New Certificate.
Eylem menüsünü tıklatın, Tüm Görevler’e gidin, ardından Yeni Sertifika İste’yi tıklatın.
EnglishIt then applies the default action associated with that threat level.
Daha sonra tehdit düzeyi ile ilişkilendirilmiş varsayılan eylemi gerçekleştirir.
EnglishIf you miss the notification, you can open Action Center in Control Panel.
Bildirimi kaçırırsanız, Denetim Masası'nda İşlem Merkezi'ni açabilirsiniz.
EnglishIn the list next to the device or type of media, click the new action you want to use.
Aygıt veya medya türünün yanındaki listede kullanmak istediğiniz yeni eylemi tıklatın.
EnglishClick a folder, click the Action menu, point to All Tasks, and then click Import.
Bir klasör tıklatın, Eylem menüsünü tıklatın, Tüm Görevler’e gidin, ardından Al’ı tıklatın.
EnglishA sync warning might tell you an error could occur if you don't take action.
Eşitleme uyarısı, önlem almazsanız bir hata oluşabileceğini size söyler.
EnglishIn the drop-down list next to the device or type of media, choose the new action you want.
Aygıtın veya medya türünün yanındaki açılan listede istediğiniz yeni eylemi seçin.
EnglishNo action on Desktop, Ctrl+o in Internet Explorer, No action in Explorer
Masaüstünde işlem yok, Internet Explorer'da Ctrl+o, Explorer'da işlem yok
EnglishFor some issues, you'll need to go to Action Center and follow the instructions provided.
Bazı sorunlar için İşlem Merkezi'ne gidip size verilen yönergeleri uygulamanız gerekir.
EnglishIn the drop-down list next to the device or type of media, choose the new action that you want.
Aygıtın veya medya türünün yanındaki açılan listede istediğiniz yeni eylemi seçin.
EnglishNo action on Desktop, No action in Internet Explorer, Saves current file in Notepad
Masaüstünde işlem yok, Internet Explorer'da işlem yok, Not Defteri'nde geçerli dosyayı kaydeder
EnglishQuarantine—This action quarantines the software so that it can't run.
Karantinaya Al—Bu eylem, yazılımı çalıştırılmaması için karantinaya alır.
EnglishThis action will make sure that the correct mouse is displayed in the list under Connected devices.
Bu eylem, Bağlı aygıtlar altındaki listede doğru farenin görüntülenmesini sağlar.
EnglishFor more information about Action Center, see How does Action Center check for problems?
İşlem Merkezi hakkında daha fazla bilgi için bkz. İşlem Merkezi sorunları nasıl denetliyor?.
EnglishLets you initiate a command or control, or perform an action for the selected item.
Bir komutu ya da kontrolü başlatmanızı veya seçilen öğe için bir eylemi gerçekleştirmenizi sağlar.
EnglishCheck the name of the action to ensure that it's a function or program you want to run.
Eylem adını denetleyerek, çalıştırmak istediğiniz bir işlev veya program olduğundan emin olun.
EnglishEnjoy fast and furious gaming action with high performance laser tracking.
Yüksek performanslı lazer izleme özelliğiyle hızlı ve hararetli oyun aksiyonunun tadını çıkarın.
EnglishTo never see the AutoPlay dialog box, select Take no action next to the device or disc.
Otomatik Kullan'ın bir daha gösterilmemesi için aygıtın veya diskin yanındaki Eylem yok'u seçin.