EN

act {isim}

volume_up

Türkçe' de "act" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishClick the file type or protocol that you want the program to act as the default for.
Programın varsayılan olarak davranmasını istediğiniz dosya türünü veya protokolü tıklatın.
EnglishYou can ignore them if you choose and act on them whenever you like.
İsterseniz onları yoksayabilir ve istediğiniz zaman üzerlerinde işlem yapabilirsiniz.
EnglishDefinitions are files that act like an ever-growing encyclopedia of potential software threats.
Tanımlar, sürekli büyüyen olası yazılım tehditleri ansiklopedisi gibi hareket eden dosyalardır.
EnglishNotifications won't interrupt your browsing by forcing you to act on them before you can continue.
Bildirimler, devam etmeden önce sizi işlem yapmaya zorlayarak göz atma etkinliğinizi kesintiye uğratmaz.
EnglishDefinitions are files that act like an encyclopedia of known spyware and other potentially unwanted software.
Tanımlar, bilinen casus yazılımlar ve olası yazılım tehditleri ansiklopedisi gibi hareket eden dosyalardır.
EnglishFederal Information Security Management Act (FISMA).
EnglishWindows Defender definitions are files that act like an encyclopedia of known spyware and other potentially unwanted software.
Windows Defender tanımları, bilinen casus yazılımların ve diğer istenmeyebilecek yazılımların ansiklopedisi gibi hareket eden dosyalardır.
EnglishJabra headsets ensure the constant availability of your staff and enable them to act promptly on the latest information.
Jabra mikrofonlu kulaklıkları, personelinizin sürekli hazır bulunmasını garantilediği gibi en son bilgiye göre gecikmeden hareket etmelerini de sağlar.
EnglishAccess points act a lot like cellular phone towers: you can move from one location to another and continue to have wireless access to a network.
Erişim noktaları hücresel telefon kuleleri gibi davranır: bir konumdan diğerine geçebilir ve ağa kablosuz erişiminiz devam edebilir.
EnglishIn the Cc box, you can type the e‑mail addresses of any secondary recipients—people who should know about the message but don't need to act on it.
Bilgi kutusuna, istediğiniz ikincil alıcıların (iletiyi bilmesi gereken ancak ileti üzerinde işlem yapması gerekmeyen alıcılar) e-posta adreslerini yazabilirsiniz.