EN

across {edat}

volume_up
across (ayrıca: beyond)

Türkçe' de "across" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishTo draw, drag the pointer across the drawing area and make a squiggly line.
Çizim yapmak için, işaretçiyi çizim alanında sürükleyerek dalgalı bir çizgi oluşturun.
EnglishSync files across your Windows and Mac devices with the greatest of ease with SkyDrive.
Windows ve Mac cihazlarındaki dosyalarınızı SkyDrive ile en kolay şekilde eşitleyin.
EnglishThere are millions of websites across the web, and each one has a unique address, or URL.
Web'de milyonlarca web sitesi ve her birinin benzersiz bir adresi veya URL'si vardır.
EnglishIn the app's home screen, swipe across or right-click the thumbnail of the PC you want.
Uygulamanın giriş ekranında istediğiniz bilgisayarın küçük resmi çekin veya sağ tıklatın.
EnglishSwipe across or right-click Computer, and then tap or click Properties.
Bilgisayar'ı çekin veya sağ tıklatın ve sonra Özellikler öğesine dokunun veya tıklatın.
EnglishThis key encrypts the information that one computer sends to another computer across your network.
Bu anahtar, ağınızdaki bilgisayarların birbirlerine gönderdiği bilgileri şifreler.
EnglishConnecting two home computers across the Internet is also possible.
İki ev bilgisayarını Internet üzerinden birbirine bağlamak da mümkündür.
EnglishTo add a ready-made shape, drag the pointer across the drawing area to make the shape.
Hazır bir şekil eklemek için, işaretçiyi çizim alanında sürükleyerek söz konusu şekli oluşturun.
EnglishAnd with the mouse button still pressed, drag down and to the right, across the entire paragraph.
Fare düğmesi hala basılı durumdayken, bütün paragraf boyunca sağa doğru aşağı sürükleyin.
EnglishAnd if you have a compatible remote control, you can do all of this from across the room.
Ayrıca uyumlu bir uzaktan kumandanız varsa, bunların tamamını odanın diğer ucundan yapabilirsiniz.
EnglishAnd if you have a compatible remote control, you can do all of this from across the room.
Uyumlu bir uzaktan kumandanız da varsa, tüm bunları odanın içinde istediğiniz yerden yapabilirsiniz.
English(To select text, drag the pointer across it.
(Metni seçmek için, işaretçiyi metnin bir ucundan diğer ucuna sürükleyin.
EnglishClick Computer to search across your entire computer.
Bilgisayarın tamamında arama yapmak için Bilgisayar'ı tıklatın.
EnglishTo add a polygon, drag the pointer across the drawing area, and then click to end the first side.
Bir çokgen eklemek için, işaretçiyi çizim alanında sürükleyin ve ardından ilk kenarı bitirmek için tıklatın.
EnglishThen you can easily share your photos and files, and access them across all of your other devices.
Böylece fotoğraflarınızı ve dosyalarınızı kolayca paylaşabilir ve diğer tüm cihazlarınızdan erişebilirsiniz.
EnglishIn Windows 8 the default setting is for IMEs to use a shared input mode settings across all apps.
Tüm uygulamalarda paylaşılan giriş modu ayarlarını kullanmak için Windows 8'de varsayılan ayar IME'ler içindir.
EnglishUse the following table to compare common folder names and paths across all three versions of Windows.
Her üç Windows sürümünün genel klasör adlarını ve yollarını karşılaştırmak için aşağıdaki tabloyu kullanın.
EnglishTo draw, drag the pointer across the drawing area.
Çizim yapmak için, işaretçiyi çizim alanında sürükleyin.
EnglishClick Libraries to search across every library.
Her kitaplıkta arama yapmak için Kitaplıklar'ı tıklatın.
EnglishTo paint, drag the pointer across the drawing area.
Boyamak için, işaretçiyi çizim alanında sürükleyin.

"across" için eşanlamlılar (İngilizce):

across