EN

Acquired

volume_up
Acquired (ayrıca: Gain)

Türkçe' de "Acquired" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIf you acquired the software in any other country, the laws of that country apply.
Bu yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olacaktır.
EnglishYou may also have rights with respect to the party from whom you acquired the software.
Ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz.
Englishcost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset
benzer bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti
Englishcost of an asset acquired in exchange or part exchange for dissimilar asset
benzer olmayan bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti
EnglishValidation will also fail if you’ve inadvertently acquired and installed counterfeit Windows.
İstemeden sahte Windows edinip yüklerseniz de doğrulama başarısız olur.
EnglishOffice 365 implements security processes that adhere to the standards required by U.S. federal agencies, and has acquired FISMA Authority to Operate (ATO) from a federal agency.
Office 365, ABD federal kurumları tarafından gerektirilen standartlara bağlı kalan güvenlik süreçleri uygular ve federal bir kurumdan FISMA Çalışma İzni (ATO) almıştır.
EnglishWindows Volume Licenses provide the opportunity to extend the life of a previously acquired full Windows desktop license, or other qualifying license, by upgrading to a newer version of Windows.
Windows Toplu Lisanslar Windows'un daha yeni bir sürümüne yükselterek, daha önce edinilmiş olan Windows masaüstü lisansının ömrünü uzatma imkanı sağlar.

"acquirement" için eşanlamlılar (İngilizce):

acquirement
acquirer
acquire