"accurate" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"accurate" Türkçe çeviri

EN

accurate {sıfat}

volume_up
However, the battery status may not be accurate if a wireless connection problem exists.
Ancak, kablosuz bağlantı sorunu varsa, pil durumu doğru olmayabilir.
Unfortunately, this information is not always accurate.
Ne yazık ki, bu bilgiler her zaman doğru olmayabilir.
Although Family Safety uses the latest technology, no system of this type can be 100% accurate.
Aile Koruması en son teknolojiyi kullansa da, bu tür hiçbir sistem %100 doğru çalışamaz.
accurate (ayrıca: prompt, punctual)

Türkçe' de "accurate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishHowever, the battery status may not be accurate if a wireless connection problem exists.
Ancak, kablosuz bağlantı sorunu varsa, pil durumu doğru olmayabilir.
EnglishAlthough Family Safety uses the latest technology, no system of this type can be 100% accurate.
Aile Koruması en son teknolojiyi kullansa da, bu tür hiçbir sistem %100 doğru çalışamaz.
EnglishIt's possible that your search term is accurate, but the files you're looking for are in another location.
Aramak üzere yazdığınız terim doğru, ancak aradığınız dosyalar başka bir konumda olabilir.
EnglishTo perform fast and accurate searches, Windows collects information about files on your computer.
Hızlı ve doğru bir arama yapmak için Windows bilgisayarınızdaki dosyalarla ilgili bilgileri toplar.
EnglishTo verify that your billing information is accurate, or to change your payment method, follow these steps:
Ödeme bilgilerinizi doğrulamak ya da ödeme yönteminizi değiştirmek için şu adımları izleyin:
EnglishIf your payment info is accurate and you still receive this error, contact your bank for more info.
Ödeme bilgileriniz doğruysa ve hala bu hatayı alıyorsanız, daha fazla bilgi için bankanıza başvurun.
EnglishWindows collects information about files on your computer in order to perform fast and accurate searches.
Windows hızlı ve doğru bir arama yapmak için bilgisayarınızdaki dosyalarla ilgili bilgi toplar.
EnglishIt makes the long distance calls fast, simple and accurate, relieves the pain of dialling lengthy numbers.
Uzun mesafe aramalarını hızlı, kolay ve doğru yapar, sizi uzun numaralar çevirmekten kurtarır.
EnglishThis adds a search filter (such as "type") to your search text, which will give you more accurate results.
Bu işlem arama metninize size daha doğru sonuçlar verecek bir arama filtresi ("tür" gibi) ekler.
EnglishUnfortunately, this information is not always accurate.
EnglishTo get an accurate calibration, we recommended that you set the basic color settings on your screen display before you continue.
Doğru bir ayar elde etmek için devam etmeden önce ekranınızda temel renk ayarlarını ayarlamanız önerilir.
EnglishTo ensure that you can easily find items in the library, it is important that files have accurate and complete media information.
Kitaplığınızdaki öğeleri kolayca bulabileceğinizden emin olmak için dosyaların doğru ve eksiksiz medya bilgilerinin olması önemlidir.
EnglishOnce you have accurate media information in your files, you have a number of options for arranging files in the library to make them easier for you to find.
Dosyalarınızda doğru medya bilgileri olduktan sonra bunları bulmanızı kolaylaştırmak üzere kitaplığınızdaki dosyaları düzenlemek için çeşitli seçenekler kullanabilirsiniz.
EnglishOrdnance Survey is Great Britain's national mapping agency, providing the most accurate and up-to-date geographic data, relied on by government, business and individuals.
Ordnance Survey devlet, işletme ve bireyler tarafından güvenilen, en doğru ve en güncel coğrafi verileri sağlayan, Büyük Britanya'nın ulusal harita kuruluşudur.
EnglishTo ensure that your library is well-organized and that you can find items easily, it is important that your files contain complete and accurate media information.
Kitaplığınızın iyi bir şekilde düzenlendiğinden ve öğeleri kolaylıkla bulabileceğinizden emin olmak için dosyalarınızın doğru ve eksiksiz medya bilgileri içermesi önemlidir.
EnglishOnce you have accurate media information in your files, you have a number of options for arranging files in the Player Library to make them easier for you to find.
Dosyalarınızda doğru medya bilgileri olduktan sonra bunları bulmanızı kolaylaştırmak için, Player Kitaplığınızdaki dosyaları düzenlemek üzere çeşitli seçenekler kullanabilirsiniz.

"accurate" için eşanlamlılar (İngilizce):

accurate