EN

accuracy {isim}

volume_up
accuracy (ayrıca: fairness, precision)

Türkçe' de "accuracy" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishMost people experience better handwriting recognition accuracy with the writing pad.
Çoğu kişi yazı defterinde daha fazla el yazısı tanıma doğruluğu elde eder.
EnglishMicrosoft isn't responsible for the accuracy or content of any third-party calendars.
Microsoft, üçüncü taraf takvimlerinin doğruluğundan veya içeriğinden sorumlu değildir.
EnglishChoose from low DPI for accuracy or high DPI for fast movement.
Kesinlik için düşük DPI’den veya hızlı hareket için yüksek DPI’den geçiş yapın.
EnglishAllow computer to review your documents and mail to improve speech recognition accuracy
Bilgisayarın konuşma tanıma doğruluğunu geliştirmek üzere belgelerinizi ve postanızı gözden geçirmesine izin verin
EnglishThis can help improve recognition accuracy.
Bu seçenek, tanıma doğruluğunun artmasına yardımcı olabilir.
EnglishReview documents and mail to improve accuracy
Doğruluğu artırmak için belgeleri ve postayı gözden geçir
EnglishEffortless comfort and accuracy.
Englishaccuracy of a measuring instrument
Englishaccuracy of a measuring instrument
Englishaccuracy of a measuring instrument
Englishaccuracy of a measuring instrument
EnglishThe wizard can help improve recognition accuracy by learning about your specific speaking style and the sounds of your environment.
Bu sihirbaz, size özgü konuşma stili ve ortamınızdaki sesler hakkında bilgi edinerek tanıma doğruluğunu iyileştirmeye yardımcı olabilir.
EnglishFor more information about how to improve handwriting recognition accuracy, see Strategies for improving handwriting recognition.
El yazısı tanıma doğruluğunun nasıl artırılacağı ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. El yazısı tanıma özelliğini geliştirme stratejileri.
EnglishThe Voice Training Wizard can help improve recognition accuracy by learning about your specific speaking style and the sounds of your environment.
Ses Eğitim Sihirbazı, size özgü konuşma stili ve ortamınızdaki sesler hakkında bilgi edinerek tanıma doğruluğunu iyileştirmeye yardımcı olabilir.
EnglishWhen you provide handwriting samples, the handwriting recognizer learns how you write characters and words, which can improve the accuracy of handwriting recognition.
El yazısı örnekleri sağladığınızda, el yazısı tanıyıcı, karakterleri ve sözcükleri nasıl yazdığınızı öğrenir ve böylece el yazısı tanıma doğruluğu geliştirilebilir.

"accuracy" için eşanlamlılar (İngilizce):

accuracy
English