"account for" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"account for" Türkçe çeviri

EN

account for

volume_up

Türkçe' de "account for" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishFor more information about Microsoft accounts, see What is a Microsoft account?
Microsoft hesaplarıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Microsoft hesabı nedir?
EnglishTap or click the Gmail account and then tap or click Manage this account online.
Gmail hesabına ve ardından Bu hesabı çevrimiçi yönet öğesine dokunun veya tıklatın.
EnglishOutlook might not recognize your Facebook or Twitter account from your email alone.
Outlook tek başına e-postanızdan Facebook veya Twitter hesabınızı tanımayabilir.
EnglishIf the guest account is on, click Guest, and then click Turn off the guest account.
Konuk hesabı açıksa, Konuk'u tıklattıktan sonra Konuk hesabını kapat'ı tıklatın.
EnglishThe type of user account you have determines your privileges on the computer.
Sahip olduğunuz kullanıcı hesabı türü, bilgisayardaki ayrıcalıklarınızı belirler.
EnglishOn the Microsoft account sign-in page, enter your email address and password.
Microsoft hesabı oturum açma sayfasında e-posta adresinizi ve parolanızı girin.
EnglishOn your phone, replace the password for your Microsoft account with the app password.
Telefonunuzdan Microsoft hesabınızın parolasını uygulama parolasıyla değiştirin.
EnglishTo share a file or folder with a particular person, choose that person's account.
Bir dosya ya da klasörü belirli bir kişiyle paylaşmak için bu kişinin hesabını seçin.
EnglishIf you see the user account you want to sign in with, tap or click that account.
Oturum açmak istediğiniz kullanıcı hesabını görürseniz o hesaba dokunun veya tıklatın.
EnglishIf you have a user account that you want to make unavailable, you can disable it.
Kullanmak istemediğiniz bir kullanıcı hesabı varsa, bunu devre dışı bırakabilirsiniz.
EnglishIt's more secure to use a standard user account instead of an administrator account.
Yönetici hesabı yerine standart kullanıcı hesabı kullanılması daha güvenlidir.
EnglishIn Step 1, select To or Cc line, and enter the email address of your other account.
1. adımda Kime veya Bilgi satırı'nı seçip diğer hesabınızın e-posta adresini girin.
EnglishIn the search box, type uac, and then click Change User Account Control settings.
Arama kutusuna uac yazın ve Kullanıcı Hesabı Denetimi ayarlarını değiştir'i tıklatın.
EnglishLog on to the administrator account that you will use to reset the forgotten password.
Unutulan parolayı sıfırlamak için kullanacağınız yönetici hesabına oturum açın.
EnglishWhen you sign in with a Microsoft account, your PC is connected to the cloud and:
Microsoft hesabıyla oturum açtığınızda, bilgisayarınız buluta bağlanır ve:
EnglishLog on to your computer with a user account that has administrator rights.
Yönetici haklarına sahip bir kullanıcı hesabı ile bilgisayarınızda oturum açın.
EnglishTo recover your account and prevent it from being hacked again, follow these steps.
Hesabınızı kurtarmak ve tekrar ele geçirilmesini önlemek için şu adımları uygulayın.
EnglishSign out and then sign in with the account you want to import contacts into.
Oturumu kapattıktan sonra, kişileri aktarmak istediğiniz hesapla oturum açın.
EnglishClick the standard user account that you want to set Parental Controls for.
Ebeveyn Denetimleri'ni ayarlamak istediğiniz standart kullanıcı hesabını tıklatın.
EnglishSign in with your Microsoft account and follow the steps to configure the device.
Microsoft hesabınızla oturum açıp adımları izleyerek cihazı yapılandırın.

Türkçe de "account for" için benzer çeviriler

account isim
Turkish
for edat
in exchange for
to allow for fiil
to atone for fiil
to long for fiil
to wait for fiil
Turkish
to arrange for fiil
Turkish
to look for fiil
Turkish
filter for
Turkish
account manager isim
account book isim
account executive isim
account payable isim
to cater for fiil