EN

accordingly {zarf}

volume_up
accordingly

Türkçe' de "accordingly" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIf you ever add or remove files from these folders, the Player automatically updates the library accordingly.
Bu klasörlere dosya ekler veya kaldırırsanız, Player kitaplığı otomatik olarak buna göre güncelleştirir.
EnglishSimply switch their places on the taskbar and the My Favorites keys will be reassigned accordingly.
Görev çubuğundaki yerlerini değiştirmeniz yeterlidir; Sık Kullanılanlarım tuşları buna uygun olarak yeniden atanacaktır.
EnglishFor example, if you are keeping track of time in two time zones, you can add two instances of the Clock and set each accordingly.
Örneğin, zamanı iki saat diliminde izliyorsanız, Saat aracının iki örneğini yükleyebilir ve her birini uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.
EnglishThe Player does so by reading a volume-leveling value in a file, and then adjusting the volume accordingly during playback.
Player dosyadaki ses yüksekliği dengele değerini okuyarak ve ardından kayıttan yürütme sırasında buna göre ses düzeyini ayarlayarak bunu yapar.
EnglishFor example, if you are keeping track of time in two time zones, you can add two instances of the Clock gadget and set the time of each accordingly.
Örneğin, zamanı iki saat diliminde izliyorsanız, Saat aracının iki örneğini yükleyebilir ve her birinin zamanını uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

"accordingly" için eşanlamlılar (İngilizce):

accordingly
accordance
accordance of rights
English