EN

accidentally {zarf}

volume_up
accidentally

Türkçe' de "accidentally" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishSave your picture frequently to ensure that you don't accidentally lose your work.
Çalışmanızı yanlışlıkla kaybetmenizi önlemek için, resminizi sık sık kaydedin.
EnglishIt’s possible that the memory card was accidentally erased or has become damaged.
Bellek kartının yanlışlıkla silinmiş veya zarar görmüş olması olasıdır.
EnglishAny recipient can forward your message to others—either intentionally or accidentally.
Herhangi bir alıcı, kasıtlı olarak veya yanlışlıkla iletinizi başkalarına iletebilir.
EnglishThis helps make sure that the taskbar doesn't accidentally get moved or resized.
Bunun yapılması, görev çubuğunun yanlışlıkla taşınmasını veya yeniden boyutlandırılmasını önler.
EnglishRecovering encrypted files if the EFS certificate is accidentally deleted or damaged.
EFS sertifikası yanlışlıkla silindiğinde veya zarar gördüğünde şifrelenmiş dosyaları kurtarma.
EnglishYou can also disable buttons you might press accidentally, such as the wheel button.
Ayrıca, tekerlek düğmesi gibi, yanlışlıkla basabileceğiniz düğmeleri de devre dışı bırakabilirsiniz.
EnglishIf you accidentally close a tab while browsing, here's how to reopen it:
Göz atma sırasında bir sekmeyi yanlışlıkla kapatırsanız, yeniden açmak için şu adımları izleyin:
EnglishThis lets you recover files you accidentally deleted and move them back to where they were.
Bu durum, yanlışlıkla sildiğini dosyaları kurtarmanıza ve önceki yerine geri taşımanıza imkan tanır.
EnglishLocking the taskbar helps prevent it from being moved or resized accidentally.
Görev çubuğunun kilitlenmesi, görev çubuğunun yanlışlıkla taşınmasını veya yeniden boyutlandırılmasını önler.
EnglishLocking the taskbar helps prevent it being moved or resized accidentally.
Görev çubuğunun kilitlenmesi, görev çubuğunun yanlışlıkla taşınmasını veya yeniden boyutlandırılmasını önler.
EnglishYou can restore backed-up versions of files that are lost, damaged, or changed accidentally.
Kaybolan, zarar gören veya kazayla değiştirilen dosyaların yedeklenmiş sürümlerini geri yükleyebilirsiniz.
EnglishIf you have accidentally pressed CAPS LOCK, then you're inadvertently typing your password in all capital letters.
Yanlışlıkla CAPS LOCK tuşuna basarsanız, farkında olmadan parolanızı büyük harflerle girersiniz.
EnglishYou can also disable buttons you might press accidentally, such as the wheel button on your mouse.
Ayrıca, farenizdeki tekerlek düğmesi gibi, yanlışlıkla basabileceğiniz düğmeleri de devre dışı bırakabilirsiniz.
EnglishSometimes while scrolling, you might accidentally press the wheel and unintentionally switch to another open program.
Bazen kaydırma sırasında, yanlışlıkla tekerleğe basabilir ve istemeden bir başka açık programa geçebilirsiniz.
EnglishFor example, if you delete a paragraph in a WordPad document accidentally, you can get it back by using the Undo command.
Örneğin, Wordpad belgesinden bir paragrafı yanlışlıkla silerseniz, Geri Al komutunu kullanarak geri alabilirsiniz.
EnglishThis gives you an opportunity to recover accidentally deleted files and restore them to their original locations.
Bu size, yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları Geri Dönüşüm Kutusu'ndan kurtarıp, özgün konumlarına geri yükleme fırsatı sunar.
EnglishThis gives you an opportunity to recover accidentally deleted files from the Recycle Bin and restore them to your computer.
Bu size, yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları Geri Dönüşüm Kutusu'ndan kurtarıp, bilgisayarınıza geri yükleme fırsatı sunar.
EnglishThink of the Recycle Bin as a safety folder that allows you to recover files or folders that you deleted accidentally.
Geri Dönüşüm Kutusu'nu, yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları veya klasörleri kurtarmanızı sağlayan güvenli bir klasör olarak düşünün.
EnglishYou can use previous versions of files to restore files that you accidentally modified or deleted, or that were damaged.
Kazayla değiştirdiğiniz ya da sildiğiniz veya zarar görmüş dosyaları geri yüklemek için dosyaların önceki sürümlerini kullanabilirsiniz.
EnglishYou can use previous versions to restore files or folders that you accidentally modified or deleted, or that were damaged.
Yanlışlıkla değiştirdiğiniz veya sildiğiniz ya da zarar görmüş dosya veya klasörleri geri yüklemek için önceki sürümleri kullanabilirsiniz.

"accidentally" için eşanlamlılar (İngilizce):

accidentally
accidental
accidental injury
English