EN

Accessories {çoğul}

volume_up
Accessories
Click Accessories, for example, and a list of programs that are stored in that folder appears.
Örneğin Donatılar'ı tıklatınca, bu klasörde depolanan programların listesi gösterilir.
Click Start, click Accessories, and then click Paint.
Başlat'ı tıklatın, Donatılar'ı tıklatın ve sonra Paint'i tıklatın.
Open Paint by clicking the Start button , clicking All Programs, clicking Accessories, and then clicking Paint.
Başlat düğmesi , Tüm Programlar, Donatılar ve ardından Paint'i tıklatarak Paint'i açın.
Accessories
Accessories

Türkçe' de "Accessories" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishRemove all hardware accessories except your keyboard, mouse, and monitor.
Klavye, fare ve monitör dışındaki tüm donanım aksesuarlarını çıkarın.
EnglishClick Accessories, for example, and a list of programs that are stored in that folder appears.
Örneğin Donatılar'ı tıklatınca, bu klasörde depolanan programların listesi gösterilir.
EnglishOpen Paint by clicking the Start button , clicking All Programs, clicking Accessories, and then clicking Paint.
Başlat düğmesi , Tüm Programlar, Donatılar ve ardından Paint'i tıklatarak Paint'i açın.
EnglishClick Start, click Accessories, and then click Paint.
Başlat'ı tıklatın, Donatılar'ı tıklatın ve sonra Paint'i tıklatın.
EnglishOpen WordPad by clicking the Start button , clicking Programs, clicking Accessories, and then clicking WordPad.
Başlat düğmesi , Tüm Programlar, Donatılar ve ardından WordPad'i tıklatarak WordPad'i açın.
EnglishOpen Paint by clicking the Start button , clicking All Programs, clicking Accessories, and then clicking Paint.
Paint'i açmak için Başlat düğmesini , Tüm Programlar'ı, Donatılar'ı ve ardından Paint'i tıklatın.
EnglishClick Start, click All Programs, click Accessories, and then click Scanner and Camera Wizard.
Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ı tıklatın, Donatılar'ı tıklatın ve sonra Tarayıcı ve Kamera Sihirbazı'nı tıklatın.
EnglishYou can reconnect other hardware accessories.
Diğer donanım aksesuarlarını yeniden bağlayabilirsiniz.
EnglishOpen Sync Center by clicking the Start button , clicking All Programs, clicking Accessories, and then clicking Sync Center.
Başlat düğmesi , Tüm Programlar, Donatılar ve ardından Eşitleme Merkezi'ni tıklatarak Eşitleme Merkezi'ni açın.
EnglishOpen Windows Sidebar by clicking the Start button , clicking All Programs, clicking Accessories, and then clicking Windows Sidebar.
Başlat düğmesi , Tüm Programlar, Donatılar ve ardından Windows Kenar Çubuğu'nu tıklatarak Windows Kenar Çubuğu'nu açın.
EnglishClick Start, click All Programs, click Accessories, click Communications, click Fax, and then click Fax Console.
Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ı tıklatın, Donatılar'ı tıklatın, İletişim'i tıklatın, Faks'ı tıklatın ve sonra Faks Konsolu'nu tıklatın.
EnglishOpen the Command Prompt window by clicking the Start button , clicking All Programs, clicking Accessories, and then clicking Command Prompt.
Başlat düğmesi , Tüm Programlar, Donatılar ve ardından Komut İstemi'ni tıklatarak Komut İstemi penceresini açın.
EnglishOpen Magnifier by clicking the Start button , clicking All Programs, clicking Accessories, clicking Ease of Access, and then clicking Magnifier.
Başlat düğmesi , Tüm Programlar, Donatılar, Erişim Kolaylığı ve ardından Büyüteç'i tıklatarak Büyüteç'i açın.
EnglishOpen Magnifier by clicking the Start button , clicking All Programs, clicking Accessories, clicking Ease of Access, and then clicking Magnifier.
Büyüteç'i açmak için Başlat düğmesini , Tüm Programlar'ı, Donatılar'ı, Erişim Kolaylığı'nı ve ardından Büyüteç'i tıklatın.
EnglishClick Start, click All Programs, click Accessories, and then right-click Command Prompt, and then select Run as administrator.
Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ı tıklatın, Donatılar'ı tıklatın, Komut İstemi'ni sağ tıklatın ve sonra Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.
EnglishOpen Narrator by clicking the Start button , clicking All Programs, clicking Accessories, clicking Ease of Access, and then clicking Narrator.
Başlat düğmesi , Tüm Programlar, Donatılar, Erişim Kolaylığı ve ardından Ekran Okuyucusu'nu tıklatarak Ekran Okuyucusu'nu açın.
EnglishOpen Character Map by clicking the Start button , clicking All Programs, clicking Accessories, clicking System Tools, and then clicking Character Map.
Başlat düğmesi , Tüm Programlar, Donatılar, Sistem Araçları ve ardından Karakter Eşlem'i tıklatarak Karakter Eşlem'i açın.
EnglishOpen Disk Cleanup by clicking the Start button , clicking All Programs, clicking Accessories, clicking System Tools, and then clicking Disk Cleanup.
Başlat düğmesi , Tüm Programlar, Donatılar, Sistem Araçları ve ardından Disk Temizleme'yi tıklatarak Disk Temizleme'yi açın.
EnglishIn Windows Vista, click the Start button, click All Programs, click Accessories, click System Tools, and then click Windows Easy Transfer.
Windows Vista işletim sisteminde Başlat düğmesini, Tüm Programlar, Aksesuarlar, Sistem Araçları ve ardından Windows Kolay Aktarım'ı tıklatın.
English Open Remote Desktop Connection by clicking the Start button , clicking All Programs, clicking Accessories, and then clicking Remote Desktop Connection.
Başlat düğmesi , Tüm Programlar, Donatılar ve ardından Uzak Masaüstü Bağlantısı'nı tıklatarak Uzak Masaüstü Bağlantısı'nı açın.