EN

Accessible {sıfat}

volume_up
Accessible
(Synchronized Accessible Media Interchange (SAMI) file)
(Eşitlenmiş Erişilebilir Medya Değişimi (SAMI) dosyası)
(файл SAMI (Synchronized Accessible Media Interchange))
(Eşitlenmiş Erişilebilir Medya Değişimi (SAMI) dosyası)
The files and folders that were accessible in the library are stored elsewhere and therefore aren't deleted.
Kitaplıkta erişilebilir olan dosyalar ve klasörler başka yerlerde depolandığından silinmez.

Türkçe' de "Accessible" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishFiles in the Public folder are now accessible to anyone on your network.
Ortak klasördeki dosyalara artık ağınızda bulunan herkes erişebilir.
EnglishEmail, calendar and contacts accessible from PC, phone, or the web.
Bilgisayar, telefon veya Web'den erişilebilen e-posta, takvim ve kişiler.
EnglishAll features and buttons in Windows Media Center are accessible to you by using the keyboard only.
Windows Media Center'daki tüm özellikler ve düğmelere, yalnızca klavyeyi kullanarak erişebilirsiniz.
EnglishFiles in this folder are accessible to anyone on your network.
Bu klasördeki dosyalara ağınızda bulunan herkes erişebilir.
EnglishThe files and folders that were accessible in the library are stored elsewhere and therefore aren't deleted.
Kitaplıkta erişilebilir olan dosyalar ve klasörler başka yerlerde depolandığından silinmez.
English(Synchronized Accessible Media Interchange (SAMI) file)
(Eşitlenmiş Erişilebilir Medya Değişimi (SAMI) dosyası)
English(файл SAMI (Synchronized Accessible Media Interchange))
(Eşitlenmiş Erişilebilir Medya Değişimi (SAMI) dosyası)
EnglishFiles in the Public folders are now accessible to anyone on your network.
Ortak klasörlerdeki dosyalara artık ağınızda bulunan herkes erişebilir.
EnglishThat way, everything will always be accessible from your phone, computer, or tablet.
Çok başarılı bir öğrenci olmak için sosyal hayatınızı bırakmanız gerekmiyor!
EnglishOn the website of the hosting service, review the permissions for the folder to make sure the web address is HTTP accessible.
Barındıran hizmetin web sitesinde, web adresine HTTP ile erişilebildiğinden emin olmak için klasörün izinlerini gözden geçirin.
EnglishMost programs can be removed using the Add or Remove Programs function accessible from Control Panel, but spyware programs are more stubborn.
Çoğu program Denetim Masası'ndaki Program Ekle veya Kaldır işlevi kullanılarak kaldırılabilir, ancak casus yazılımlar inatçıdır.
EnglishSimilarly, if you include a folder in a library and then delete the folder from its original location, the folder is no longer accessible in the library.
Benzer biçimde, kitaplığa bir klasör ekler ve sonra da bunu orijinal konumundan silerseniz, artık klasöre kitaplıkta erişilemez.
EnglishIf you aren't logged on as an administrator, you can change only settings that apply to your user account, and some event logs might not be accessible.
Yönetici olarak oturum açmadıysanız, yalnızca kullanıcı hesabınıza ve uygulanan ayarları değiştirebilirsiniz ve bazı olay günlüklerine erişemeyebilirsiniz.

"access" için eşanlamlılar (İngilizce):

access
accessibility