"access network" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"access network" Türkçe çeviri

EN

access network {isim}

volume_up
access network

Türkçe' de "access network" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishBy default, network access to the Public folder is turned off unless you enable it.
Varsayılan olarak Ortak klasöre ağ erişimi, etkinleştirilmedikçe devre dışı durumdadır.
EnglishIf you don't manage the access point or network, contact the network administrator.
Erişim noktasını veya ağı siz yönetmiyorsanız, ağ yöneticisine başvurun.
EnglishTurn on sharing so anyone with network access can open, change, and create files
Ağ erişimi olan herkesin dosya açabilmesi, değiştirebilmesi ve oluşturabilmesi için paylaşımı aç
EnglishThis can help avert attempts to access your network and files without your permission.
Bu, ağınıza ve dosyalarınıza izniniz olmadan erişme girişimlerini engellemeye yardımcı olur.
EnglishBefore you can access another network computer, you need to know its name.
Başka bir ağ bilgisayarına erişebilmeniz için öncelikle bilgisayarın adını bilmeniz gerekir.
English802.1X uses an authentication server to validate users and provide network access.
802.1X kullanıcıları doğrulamak ve ağ erişimi sağlamak için bir kimlik doğrulama sunucusu kullanır.
EnglishTurn on sharing so anyone with network access can open files
Ağa erişimi olan herhangi bir kişinin dosyaları açabilmesi için paylaşımı açma
EnglishTurn on sharing so anyone with network access can open files
Ağ erişimi olan herkesin dosyaları açabilmesi için paylaşımı aç
EnglishTurn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders
Ağ erişimi olan herkesin Ortak klasörlerdeki dosyaları okuyabilmesi ve bu dosyalara yazabilmesi için paylaşımı aç
EnglishYou can even access network locations if they're included in the PC's libraries or mapped as drives.
adresine giderek Dosyaları al özelliğiyle o bilgisayardaki dosyalarınızın tümüne erişim sağlayabilirsiniz.
EnglishWhen Public folder sharing is turned on, anyone on your PC or network can access these folders.
Ortak klasör paylaşımı etkinleştirildiğinde, bilgisayarınızı veya ağınızı kullanan herkes bu klasörlere erişebilir.
EnglishTurn on sharing so anyone with network access can open, change, and create files
Ağa erişimi olan herhangi bir kişinin dosya oluşturabilmesi ve varolan dosyaları açabilmesi ve değiştirebilmesi için paylaşımı açma
EnglishThis limits network access to the Public folder to people with a user account and password on your computer.
Bu, Ortak klasöre ağ erişimini makinenizde bir kullanıcı hesabına ve parolaya sahip olan kişilerle sınırlar.
EnglishWhen Public folder sharing is turned on, anyone on your computer or network can access these folders.
Ortak klasör paylaşımı etkinleştirildiğinde, bilgisayarınızı veya ağınızı kullanan herkes bu klasörlere erişebilir.
EnglishWPA also authenticates users to help ensure that only authorized people can access the network.
Ayrıca WPA, yalnızca yetkili kişilerin ağa erişebilmesini sağlamaya yardımcı olmak için kullanıcıların kimliğini de doğrular.
EnglishThis limits network access to the Public folder to only those people with a user account and password on your computer.
Bu, Ortak klasöre ağ erişimini yalnızca bilgisayarınızda kullanıcı hesabı ve parolası olan kişilerle sınırlar.
EnglishThis limits network access to the Public folder to only those people with a user account and password on your computer.
Bu, Ortak klasöre ağdan erişimi yalnızca bilgisayarınızda bir kullanıcı hesabı ve parolası olan kişilerle sınırlar.
EnglishWhat you'll need: A network with both computers connected to it and the ability to access the same network folders or locations.
Gerekenler: Her iki bilgisayarın da bağlandığı bir ağ ve aynı ağ klasörlerine veya konumlarına erişebilme.
EnglishWi‑Fi Protected Access also authenticates users to help ensure that only authorized people can access the network.
Ayrıca Wi‑Fi Korumalı Erişim, yalnızca yetkili kişilerin ağa erişebilmesini sağlamaya yardımcı olmak için kullanıcıların kimliğini doğrular.
EnglishAccess points act a lot like cellular phone towers: you can move from one location to another and continue to have wireless access to a network.
Erişim noktaları hücresel telefon kuleleri gibi davranır: bir konumdan diğerine geçebilir ve ağa kablosuz erişiminiz devam edebilir.

Türkçe de "access network" için benzer çeviriler

network isim
Turkish
access isim
access fiil
Turkish
digital network isim
decentralized computer network isim
dedicated network isim
communucation network isim
access coding isim
balanced network isim
n-terminal pair network isim
access code isim
access road isim
access time isim
backbone network isim
Turkish
communication network isim