"access key" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"access key" Türkçe çeviri

EN

access key {isim}

volume_up

Türkçe' de "access key" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIn wireless networking, a Wi‑Fi Protected Access (WPA) security key supports the use of a passphrase.
Kablosuz ağlarda, Wi‑Fi Korumalı Erişim (WPA) güvenlik anahtarı parola deyimi kullanımını destekler.
English(This option will appear only if the private key is marked as exportable and you have access to the private key.)
(Bu seçenek yalnızca özel anahtar verilebilir olarak işaretlenmişse ve ona erişiminiz varsa görünür.)

Türkçe de "access key" için benzer çeviriler

key isim
access isim
access fiil
Turkish
enter key
accelerator key isim
hot key isim
ctrl key isim
Alt key isim
direction key isim
Turkish
combination key isim
alternate key