"Access Files" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Access Files" Türkçe çeviri

EN

Access Files {çoğul}

volume_up
Access Files

Türkçe' de "Access Files" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishAfter you import the certificate, you should have access to the encrypted files.
Sertifikayı aldıktan sonra şifrelenmiş dosyalara erişebilmeniz gerekir.
EnglishIt allows people to use your computer without having access to your personal files.
Başkalarının, kişisel dosyalarınıza erişmeden bilgisayarınızı kullanmasına olanak tanır.
EnglishThen, log on again to access your newly transferred files and settings.
Ardından, yeni aktardığınız dosya ve ayarlarınıza erişmek için yeniden oturum açın.
EnglishThis can help avert attempts to access your network and files without your permission.
Bu, ağınıza ve dosyalarınıza izniniz olmadan erişme girişimlerini engellemeye yardımcı olur.
EnglishTurn on sharing so anyone with network access can open files
Ağa erişimi olan herhangi bir kişinin dosyaları açabilmesi için paylaşımı açma
EnglishThe following steps can help you regain access to encrypted files.
Aşağıdaki adımlar şifrelenmiş dosyalarınıza yeniden erişim kazanmanıza yardımcı olabilir.
EnglishHere, notice how the administrator can access both her own files and those of other users.
Burada, yöneticinin kendi ve diğer kullanıcıların dosyalarına nasıl erişebildiğine dikkat edin.
EnglishThis means that you will only have access to files in the Public folder.
Yani yalnızca Ortak klasör içindeki dosyalara erişebilirsiniz.
EnglishYou can access files stored in a network folder even when that network folder is unavailable.
Bir ağ klasörü kullanılamadığında dahi, o ağ klasöründe depolanmış dosyalara erişebilirsiniz.
EnglishOtherwise, you could permanently lose access to your files.
Aksi takdirde, dosyalarınıza erişimi kalıcı olarak kaybedebilirsiniz.
EnglishTo learn how to access files in the Windows.old
EnglishTurn on sharing so anyone with network access can open files
Ağ erişimi olan herkesin dosyaları açabilmesi için paylaşımı aç
EnglishWith sandboxing, the SkyDrive app will access only the files it needs on your Mac.
Korumalı alan özelliğiyle, SkyDrive uygulaması Mac bilgisayarınızda yalnızca ihtiyaç duyulan dosyalara erişim sağlar.
EnglishAccess files and printers on other homegroup computers
Diğer ev grubu bilgisayarlarındaki dosyalara ve yazıcılara erişme
EnglishAccess files and printers on other homegroup computers
Diğer ev grubu bilgisayarlarındaki dosya ve yazıcılara erişme
EnglishThen you can easily share your photos and files, and access them across all of your other devices.
Böylece fotoğraflarınızı ve dosyalarınızı kolayca paylaşabilir ve diğer tüm cihazlarınızdan erişebilirsiniz.
EnglishThis is how you can access the PC's files and folders that aren’t saved in your SkyDrive folder.
SkyDrive klasörünüzde kaydedilmiş bilgisayarınızda bulunan dosyalara ve klasörlere bu şekilde erişebilirsiniz.
EnglishUntil the other computers join your homegroup, you won't be able to access their shared files and resources.
Diğer bilgisayarlar ev grubunuza katılıncaya kadar, paylaşılan dosya ve kaynaklarına erişemezsiniz.
EnglishYou click it to open the Start menu, which gives you access to your programs, files, and folders.
Programlarınıza, dosya ve klasörlerinize erişmenizi sağlayan Başlat menüsünü açmak için bu düğmeyi tıklatırsınız.
EnglishThey can only access files shared by others.
Yalnızca başkaları tarafından paylaşılan dosyalara erişebilirler.

Türkçe de "Access Files" için benzer çeviriler

files isim
access isim
access fiil
Turkish
find files
common files isim
delete all affected files
delete files
find all files
Hidden files
access coding isim