EN

access {isim}

volume_up
access (ayrıca: reach)
Tap or click Ease of Access, and then tap or click Ease of Access Center.
Erişim Kolaylığı'na ve ardından Erişim Kolaylığı Merkezi'ne dokunun veya tıklatın.
Tap or click Ease of Access, then tap or click Ease of Access Center.
Erişim Kolaylığı'na ve ardından Erişim Kolaylığı Merkezi'ne dokunun veya tıklatın.
Check the Personalization & Ease of Access section of Support for solutions.
Çözüm için Destek'teki Kişiselleştirme ve Erişim Kolaylığı bölümlerine bakın.
access
Wi‑Fi Protected Access (WPA or WPA2) is the recommended wireless network encryption method.
Wi‑Fi Protected Access (WPA veya WPA2) önerilen kablosuz ağ şifreleme yöntemidir.
microsoft access raporu yarat
microsoft access formu yarat
access (ayrıca: transport)
TR

Access {isim}

volume_up
Wi‑Fi Protected Access (WPA veya WPA2) önerilen kablosuz ağ şifreleme yöntemidir.
Wi‑Fi Protected Access (WPA or WPA2) is the recommended wireless network encryption method.
create microsoft access report
create microsoft access form

Türkçe' de "access" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

English(A denial of service attack attempts to limit or prevent access to the Internet.)
(Hizmet reddi saldırısı, Internet erişimini sınırlamaya veya engellemeye çalışır.)
EnglishAccess Outlook.com on your Windows Phone, iPhone, iPad, iPod Touch, or Android.
Outlook.com'a Windows Phone, iPhone, iPad, iPod Touch veya Android'inizden erişin.
EnglishFirst, make sure that the network is still available and you can still access it.
Öncelikle ağın kullanılabilir olduğundan ve ağa erişebildiğinizden emin olun.
EnglishTurn off sharing (people logged on to this computer can still access this folder)
Paylaşımı kapat (bu bilgisayara oturum açmış kişiler yine de bu klasöre erişebilir)
EnglishEach set of links allows people to access your calendar three different ways:
Her bağlantı kümesi insanların takviminize üç farklı yolla erişmesine izin verir:
EnglishOpens the Music library, where you can access and play music and other audio files.
Müzik ve diğer ses dosyalarınıza erişip çalabileceğiniz Müzik kitaplığını açar.
EnglishThese programs often have access to important areas of the operating system.
Bu programlar, genellikle işletim sisteminin önemli dosyalarına erişebilirler.
EnglishEven your other Windows Store apps provide seamless access to your SkyDrive files.
Windows Mağazası uygulamalarınız bile SkyDrive dosyalarınıza sorunsuz erişim sağlar.
EnglishChange the APN or access string, the user name, and the password, as needed.
Gerekiyorsa, APN veya erişim dizesini, kullanıcı adını ve parolayı değiştirin.
EnglishCheck the Personalization & Ease of Access section of Support for solutions.
Çözüm için Destek'teki Kişiselleştirme ve Erişim Kolaylığı bölümlerine bakın.
EnglishOpens a window where you can access the computers and devices on your network.
Ağınızdaki bilgisayarlara ve aygıtlara erişebileceğiniz bir pencere açılır.
EnglishPress the ALT key, click the Advanced menu, and then click Remote Access Preferences.
ALT tuşuna basın, Gelişmiş menüsünü ve sonra Uzaktan Erişim Tercihleri'ni tıklatın.
EnglishTap or click Ease of Access, and then tap or click Ease of Access Center.
Erişim Kolaylığı'na ve ardından Erişim Kolaylığı Merkezi'ne dokunun veya tıklatın.
EnglishThis area provides access to frequently used folders, settings, and features.
Bu alan, sık kullanılan klasörlere, ayarlara ve özelliklere erişim sağlar.
EnglishAfter you import the certificate, you should have access to the encrypted files.
Sertifikayı aldıktan sonra şifrelenmiş dosyalara erişebilmeniz gerekir.
EnglishOpens the Games folder, where you can access all of the games on your computer.
Bilgisayarınızdaki tüm oyunlara erişebileceğiniz Oyunlar klasörü açılır.
EnglishIf access to your default Pictures folder is restricted, LifeCam may be unable to start.
Varsayılan Resimler klasörünüze erişim kısıtlanmışsa, LifeCam başlayamayabilir.
EnglishIs not compatible with 802.11b network adapters, routers, and access points
802.11b ağ bağdaştırıcıları, yönlendiricileri ve erişim noktalarıyla uyumlu değildir
EnglishSpeedy access to your favorite pictures, songs, websites, and documents.
Ev bilgisayarınızdaki müzik ve videonun keyfini çıkarın; evde olmadığınızda bile.
EnglishBy default, network access to the Public folder is turned off unless you enable it.
Varsayılan olarak Ortak klasöre ağ erişimi, etkinleştirilmedikçe devre dışı durumdadır.

"access" için eşanlamlılar (İngilizce):

access
accessibility