EN

accept [accepted|accepted] {fiil}

volume_up

Türkçe' de "accept" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishLocate an expansion slot in the computer that will accept your new sound card.
Yeni ses kartınızı takacağınız bilgisayarda bir genişletme yuvası bulun.
EnglishIf you don't accept the licence terms, you may not use or receive the software.
Size lisans sunulmadıysa, hem hizmetler hem de yazılım için bu sözleşmenin koşulları geçerlidir.
EnglishIf you don't accept the license terms, you may not use or receive the software.
Size lisans sunulmadıysa, hem hizmetler hem de yazılım için bu sözleşmenin koşulları geçerlidir.
EnglishAccept the licence terms and wait to see if the update is installed successfully.
Lisans koşullarını kabul edin ve güncelleştirmenin başarılı olup olmadığını görmek için bekleyin.
EnglishAccept the license terms, and wait to see if the update is installed successfully.
Lisans koşullarını kabul edin ve güncelleştirmenin başarılı olup olmadığını görmek için bekleyin.
EnglishPlease accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Bu zor zamanda lütfen yüreğimizin derinliklerinden gelen başsağlığı dileklerimizi kabul edin.
EnglishMake sure Windows is configured to accept incoming Bluetooth connections.
Windows'un gelen Bluetooth bağlantılarını kabul edecek şekilde yapılandırıldığından emin olun.
EnglishTo accept invitations from trusted contacts only, follow these steps:
Yalnızca güvenilen kişilerden gelen davetleri kabul etmek için aşağıdaki adımları uygulayın:
EnglishAccept the license terms, and then wait to see if the update is installed successfully.
Lisans koşullarını kabul edin ve güncelleştirmenin başarılı olup olmadığını görmek için bekleyin.
EnglishRead and accept the licence terms, then tap or click Finish if the update requires it.
Lisans koşullarını okuyup kabul edin, sonra güncelleştirme gerektiriyorsa, Son'a dokunun veya tıklatın.
EnglishSet your web browser to accept third-party cookies.
Web tarayıcınızı üçüncü taraf tanımlama bilgilerini kabul edecek şekilde ayarlayın.
EnglishRead and accept the license terms, and then tap or click Finish if the update requires it.
Lisans koşullarını okuyup kabul edin, sonra güncelleştirme gerektiriyorsa, Son'a dokunun veya tıklatın.
EnglishOn the receiving computer or device, you will be asked to accept or reject the sent document or folder.
Alıcı bilgisayarda veya aygıtta, gönderilen dosya ve klasörü kabul edip etmediğiniz sorulur.
EnglishBy using the software, you accept these terms.
Yazılımı kullanmanız bu koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.
EnglishIf you don't have instructions, locate an empty expansion slot in the computer that will accept your new sound card.
Yönergelere sahip değilseniz yeni ses kartınızı kabul edecek boş bir genişletme yuvası bulun.
EnglishYou must accept Licence Terms for software download.
Yazılım indirme için Lisans Koşullarını kabul etmelisiniz.
EnglishType the new password you want to use (or accept the suggested one), click Next, and then click Finish.
Kullanmak istediğiniz yeni parolayı yazın (veya önerileni kabul edin), İleri'yi ve ardından Son'u tıklatın.
EnglishYou must accept License Terms for software download
Yazılım indirme için Lisans Koşullarını kabul etmelisiniz.
EnglishIf you don't accept them, do not use the software.
Bu koşulları kabul etmiyorsanız, yazılımı kullanmayın.
EnglishUnfortunately we cannot accept your offer because…