EN

acceleration {isim}

volume_up
acceleration
Resolution: 2000 DPI laser Image Processing: 7080 frames per second Max Acceleration: 20 G Max Speed: 45+ inches per second USB Reporting: Full-speed, 500 Hz
İvme: 20 G Maks. Hız: Saniyede 45+ inç USB Raporlama: Tam hız, 500 Hz

Türkçe' de "acceleration" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishMove the Hardware acceleration slider toward None to reduce or turn off video hardware acceleration.
Video donanımı ivmesini azaltmak veya kapatmak için Donanım ivmesi kaydırıcısını Yok'a doğru kaydırın.
EnglishYou might also need to turn on graphics acceleration.
Grafik hızlandırmasını etkinleştirmeyi de düşünebilirsiniz.
EnglishMove the Hardware acceleration slider toward None to reduce or turn off video hardware acceleration.
Video donanım ivmesini azaltmak veya kapatmak üzere Donanım ivmesi kaydırıcısını Yok değerine doğru sürükleyin.
EnglishMove the Hardware Acceleration slider to Full.
Donanım İvmesi kaydırıcısını Tam konumuna getirin.
EnglishInternet Explorer harnesses the power of hardware acceleration, so sites load faster and browsing’s smoother.
Internet Explorer donanım hızının gücünden faydalandığından, siteler daha hızlı yüklenir ve gözatma daha sorunsuz olur.
EnglishHardware acceleration uses your PC's GPU to speed up graphics-heavy tasks like video streaming or online gaming.
Donanım ivmesi, video akışı veya çevrimiçi oyun gibi grafik ağırlıklı görevleri hızlandırmak için bilgisayarınızın GPU'sunu kullanır.
EnglishNote: If you change the mouse speed, acceleration, or sensitivity settings, you may have to recalibrate Quick Turn.
Not: Fare hızını, hızlanmayı veya duyarlılık ayarlarını değiştirirseniz, Hızlı Dönüş'ü tekrar kalibre etmek zorunda kalabilirsiniz.
EnglishTo turn off hardware acceleration, open Internet Explorer for the desktop, click the Tools button, and then click Internet options.
Donanım ivmesini kapatmak üzere masaüstünde Internet Explorer'ı açıp Araçlar düğmesini ve Internet Seçenekleri'n tıklatın.
EnglishSome programs run very slowly or not at all unless Microsoft DirectDraw or Direct3D hardware acceleration is available.
Microsoft DirectDraw veya Direct3D donanım hızlandırması kullanılamıyorsa, bazı programlar çok yavaş çalışabilir veya hiç çalışmayabilir.
EnglishLack of hardware acceleration.
EnglishTurn off hardware acceleration.
EnglishIf updating your driver software doesn't solve the problem, try reducing (or turning off) video hardware acceleration by doing the following.
Sürücü yazılımınızı güncelleştirmek sorunu gidermezse, aşağıdakileri yaparak video donanım ivmesini azaltmayı (veya kapatmayı) deneyin.
EnglishTo turn off hardware acceleration, open Internet Explorer for the desktop, tap or click the Tools button, and then tap or click Internet Options.
Donanım ivmesini kapatmak üzere masaüstünde Internet Explorer'ı açıp Araçlar düğmesine ve Internet Seçenekleri'ne dokunun veya tıklatın.
EnglishIf updating your driver software doesn't solve the problem, try reducing (or turning off) video hardware acceleration by doing the following.
Sürücü yazılımınızı güncelleştirmek sorunu çözmezse, aşağıdakileri yaparak video donanımı ivmesini azaltmayı (veya kapatmayı) deneyebilirsiniz.
EnglishTo turn off hardware acceleration, open Internet Explorer for the desktop, click the Tools button, and then click Internet options.
Donanım hızlandırmayı kapatmak için, masaüstü için Internet Explorer uygulamasını açın, Araçlar düğmesini ve ardından Internet seçenekleri öğesini tıklatın.
EnglishInternet Explorer harnesses the power of hardware acceleration, so sites load faster and browsing’s smoother.
Internet Explorer donanım hızının gücünden faydalandığından, siteler daha hızlı yüklenir ve gözatma daha sorunsuz olur.
EnglishResolution: 2000 DPI laser Image Processing: 7080 frames per second Max Acceleration: 20 G Max Speed: 45+ inches per second USB Reporting: Full-speed, 500 Hz
Çözünürlük: 2000 DPI lazer Görüntü İşleme: Saniyede 7080 kare Maks. İvme: 20 G Maks. Hız: Saniyede 45+ inç USB Raporlama: Tam hız, 500 Hz
EnglishDirectSound provides multimedia software programs, such as games and movies, with hardware acceleration, mixing capabilities, and access to the sound card.
DirectSound, oyunlar ve filmler gibi multimedya yazılım programlarına donanım hızlandırması, karıştırma özellikleri ve ses kartı erişimi sağlar.
EnglishClick the Display tab, and then under DirectX Features, check to see whether DirectDraw, Direct3D, or AGP Texture acceleration is marked Not Available.
DirectDraw, Direct3D veya AGP Doku hızlandırmasının Yok olarak belirtilmiş olup olmadığını öğrenmek için, Görüntü sekmesini tıklatın ve ardından DirectX Özellikleri altına bakın.

"acceleration" için eşanlamlılar (İngilizce):

acceleration
accelerator pedal