"about to" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"about to" Türkçe çeviri

EN

about to {zarf}

volume_up

Türkçe' de "about to" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishFor more information about Microsoft accounts, see What is a Microsoft account?
Microsoft hesaplarıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Microsoft hesabı nedir?
EnglishFor more information about ClearType, see ClearType: frequently asked questions.
ClearType hakkında daha fazla bilgi için bkz. ClearType: sık sorulan sorular.
EnglishYou type a few words or a phrase in the Search box about a topic that interests you.
İlginizi çeken bir konu hakkında Arama kutusuna birkaç sözcük ya da ifade yazın.
EnglishDevice Stage can't download information about your device if you're offline.
Çevrimdışıysanız, Device Stage aygıtınızla ilgili bilgileri karşıdan yükleyemez.
EnglishFor more information about including folders, see Include folders in a library.
Klasörler ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kitaplığa klasör ekleme.
EnglishFor information about codec issues, see Codecs: frequently asked questions.
Codec sorunları hakkında bilgi için bkz. Codec Bileşenleri: sık sorulan sorular.
EnglishFor more information about resetting a password, see Reset your Windows password.
Parolayı sıfırlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows parolanızı sıfırlama.
EnglishYou can also check the Windows forum for more info about your specific problem.
Sorununuza özgü diğer bilgiler için Windows forumunu da denetleyebilirsiniz.
EnglishFor info about searching in File Explorer, see Search for files in File Explorer.
Dosya Gezgini'nde arama yapma hakkında bilgi için bkz. Dosya Gezgini'nde dosya arama.
EnglishFor more info about Windows RT, see Windows RT: Frequently asked questions.
Windows RT hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows RT: Sık sorulan sorular.
EnglishFor more information about burning, see Burn a CD or DVD in Windows Media Player.
Yazma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Windows Media Player'da CD veya DVD yazma.
EnglishYou can post questions about Windows Media Player errors in the Windows forum.
Windows Media Player hatalarına ilişkin soruları Windows forumuna gönderebilirsiniz.
EnglishFor more information about privacy, see How does a sensor affect my privacy?
Gizlilik hakkında daha fazla bilgi için bkz. Algılayıcı gizliliğimi nasıl etkiler?
EnglishWorking at Jabra is about putting technology to work so that people can be free.
Jabra'da çalışmak, insanları özgür kılmak için teknolojiyi çalıştırmaktır.
EnglishFor more information about genuine Windows, go to the genuine Windows website.
Orijinal Windows hakkında daha fazla bilgi için, orijinal Windows web sitesine gidin.
EnglishHere are answers to some common questions about Data Execution Prevention (DEP).
Burada, Veri Yürütme Engellemesi (DEP) ile ilgili genel sorulara yanıtlar bulunmaktadır.
EnglishOn the About Windows Media Player dialog box, click Technical Support Information.
Windows Media Player Hakkında iletişim kutusunda, Teknik Destek Bilgileri'ni tıklatın.
EnglishIn the list, click the optional updates to see more information about the update.
Güncelleştirme hakkında daha fazla bilgi görmek için listede güncelleştirmeyi tıklatın.
EnglishFor more information about working in safe mode, see the following Help topics:
Güvenli modda çalışma hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Yardım konularına bakın:
EnglishFor more info about Microsoft accounts, see What is a Microsoft account?
Microsoft hesaplarıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Microsoft hesabı nedir?

Türkçe de "about to" için benzer çeviriler

about sıfat
Turkish
to edat
copy to
change to
Apply to
connect to
connected to
convert to