"able" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"able" Türkçe çeviri

TR
EN

able {sıfat}

volume_up
able (ayrıca: capable, virile)

Türkçe' de "able" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishRemember that anyone using the computer will be able to see the password hint.
Bilgisayarı kullanan herhangi bir kişinin parola ipucunu görebileceğini unutmayın.
EnglishWhat you're able to keep depends on the version of Windows you're upgrading from:
Neleri koruyabileceğiniz hangi Windows sürümünden yükselteceğinize bağlıdır:
EnglishHere are some reasons why you might not be able to print to a homegroup printer:
Burada ev grubu yazıcısında yazdıramamanızın birkaç nedeni bulunmaktadır:
EnglishIf you don't follow these instructions, you won't be able to activate your PC later.
Bu yönergeleri izlemezseniz daha sonra bilgisayarınızı etkinleştiremezsiniz.
EnglishIf your PC doesn't support PAE, NX, and SSE2 you won’t be able to install Windows 8.
Bilgisayarınız PAE, NX ve SSE2'yi desteklemiyorsa Windows 8 yükleyemezsiniz.
EnglishLaser printers are faster and generally better able to handle heavy use.
Lazer yazıcılar, daha hızlıdır ve genellikle yoğun kullanımlar için daha iyidir.
EnglishPlus you'll be able to see them in one place whenever you open that library.
Ayrıca dosyalarınızı kitaplığı her açışınızda tek bir yerde görebilirsiniz.
EnglishWith an activated copy of Windows, you’ll be able to use every feature of Windows.
Etkinleştirilmiş bir Windows kopyasıyla Windows'un tüm özelliklerini kullanabilirsiniz.
EnglishWith an activated copy of Windows, you'll be able to use every feature of Windows.
Etkinleştirilmiş bir Windows kopyasıyla Windows'un tüm özelliklerini kullanabilirsiniz.
EnglishWhen Windows is activated, you'll be able to use every feature of Windows.
Windows etkinleştirildiğinde, Windows'un tüm özelliklerini kullanabilirsiniz.
EnglishIf your computer did not come with a TV tuner card, you might be able to add one.
Bilgisayarınız TV tarayıcısı kartı ile birlikte gelmediyse siz bir kart ekleyebilirsiniz.
EnglishYou'll still be able to install Windows 8, but specific features won't be available to you.
Windows 8'i yine de yükleyebilirsiniz, ancak belirli özellikleri kullanamazsınız.
EnglishIf your computer supports one of these, you might be able to connect it to your TV.
Bilgisayarınız bunlardan birini destekliyorsa, bilgisayarınızı TV'nize bağlayabilirsiniz.
EnglishYour helper won't be able to see your desktop while you provide consent or credentials.
İzin veya kimlik bilgilerinizi verirken yardım eden kişi masaüstünüzü göremeyecektir.
EnglishMake sure that you select all of the programs that you want your child to be able to run.
Çocuğunuzun çalıştırabilmesini istediğiniz tüm programları seçtiğinizden emin olun.
EnglishYou’ll still be able to get to them through a browser or other mail app.
Bunları hala bir tarayıcıdan veya başka posta uygulamasından alabilirsiniz.
EnglishIf your computer did not come with a TV tuner, you might be able to add one.
Bilgisayarınız TV tarayıcısı kartı ile birlikte gelmediyse siz bir kart ekleyebilirsiniz.
EnglishYou might be able to fix the problem by performing a repair installation of Windows XP.
Windows XP'nin onarım yüklemesini gerçekleştirerek sorunu düzeltmeniz mümkün olabilir.
EnglishIf your contact has stopped sharing photos, you won't be able to continue saving photos.
Kişiniz fotoğrafları paylaşmayı durdurmuşsa fotoğrafları kaydetmeye devam edemezsiniz.
EnglishYou might be able to resolve the full-screen problem by turning off zoom mode.
Yakınlaştırma modunu kapatırsanız tam ekran sorununu çözebilirsiniz.

"able" için eşanlamlılar (İngilizce):

able
able seaman
able-bodied
English