"ability" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"ability" Türkçe çeviri

EN

ability {isim}

volume_up
ability (ayrıca: competence, talent)

Türkçe' de "ability" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe ability to share files and folders is not included in Windows Vista Starter.
Windows Vista Starter'a dosyaları ve klasörleri paylaştırma özelliği eklenmemiştir.
EnglishThe ability to share files and printers is not included in Windows Vista Starter.
Windows Vista Starter'da dosya ve yazıcı paylaşımı özelliği yoktur.
EnglishThe ability to call phones is a pay service provided by a third party.
Telefonları arayabilme bir üçüncü tarafça sağlanan ücretli bir hizmettir.
EnglishThe ability to share printers is not included in Windows Vista Starter.
Windows Vista Starter'a yazıcıları paylaştırma özelliği eklenmemiştir.
EnglishOr simply be a master of multitasking with multiple monitors and the ability to work from anywhere.
Birden fazla monitör ile çoklu görev uzmanı olabilir ve her yerden çalışabilirsiniz.
EnglishThe ability to manage your inbox and other e‑mail folders directly on your e‑mail server.
Gelen kutusu ve diğer e‑posta klasörlerinizi doğrudan e‑posta sunucunuzda yönetebilme özelliği.
EnglishIf your computer is on a network, a network administrator has the ability to reset your password.
Bilgisayarınız bir ağ üzerindeyse, ağ yöneticisi parolanızı sıfırlama olanağına sahiptir.
EnglishIf your computer is on a network, a network administrator has the ability to reset your password.
Bilgisayarınız bir ağ üzerindeyse, ağ yöneticisi parolanızı sıfırlama yetkisine sahiptir.
EnglishOne of the great features of a Tablet PC is the ability to write directly on your computer.
Tablet PC'nin en harika özelliklerinden biri de doğrudan bilgisayarınıza yazabilme yeteneğidir.
EnglishIf you don't want others to have that ability, don't use the services to share your content.
Diğerlerine bu olanağı vermek istemiyorsanız, içeriğinizi paylaşmak için hizmetleri kullanmayın.
EnglishHowever, if you want the ability to erase the disc later and add new files to it, choose CD-RW.
Ancak, diski daha sonra silebilmek ve yeni dosyalar ekleyebilmek istiyorsanız, CD-RW'yi seçin.
EnglishThe single earpiece provides the ability to handle calls and still hear everything around you.
Tek bir kulaklık aramaları yanıtlamanıza ve etrafınızdakileri duymaya devam etmenize olanak tanır.
EnglishAdvanced features, such as the ability for multiple users to access the same mailbox simultaneously.
Birden çok kullanıcının aynı anda aynı posta kutusuna erişebilmesi gibi gelişmiş özellikler.
EnglishThe ability to quickly view message headers without downloading the bodies of the messages.
İletili gövdelerini karşıdan yüklemeden hızlı bir şekilde ileti üstbilgilerini görüntüleyebilme özelliği.
EnglishChoose DVD-RW or DVD+RW if you want the ability to erase the disc later and add new files to it.
Diski daha sonra silebilmek ve yeni dosyalar ekleyebilmek istiyorsanız, DVD-RW veya DVD+RW'yi seçin.
EnglishWindows Backup provides you with the ability to create a system image, which is an exact image of a drive.
Windows Yedekleme, sürücünün tam yansıması olan bir sistem yansıması oluşturma yeteneği sağlar.
EnglishThey also have the ability to capture information on your PC and damage or delete that information.
Ayrıca bilgisayarınızdaki bilgileri yakalayabilir ve bu bilgilere zarar verebilir ya da onları silebilirler.
EnglishThis ability can be used to impersonate another website for the purpose of identity theft or fraud.
Bu özellik, kimlik hırsızlığı veya dolandırıcılık amacıyla diğer web sitesini taklit etmek için kullanılabilir.
EnglishThe ability to link your online IDs with your Windows user account is not included in Windows Server 2008 R2.
Çevrimiçi kimliğinizi Windows kullanıcı hesabınıza bağlama yeteneği Windows Server 2008 R2 programında bulunmaz.
EnglishThe ability to set up automatic backups is not included in Windows Vista Starter and Windows Vista Home Basic.
Windows Vista Starter ve Windows Vista Home Basic işletim sistemlerinde otomatik yedekleme kurma özelliği yoktur.

"ability" için eşanlamlılar (İngilizce):

ability
English