"a third" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"a third" Türkçe çeviri

volume_up
a third {sayı} [örnek]
EN

a third {sayı} [örnek]

volume_up
1. Ölçü birimleri
a third

Türkçe' de "a third" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThere are third-party tools for creating ad hoc networks, if you need to do this.
Geçici ağ oluşturmanız gerekirse, bunu yapan üçüncü taraf araçlar vardır.
EnglishMicrosoft isn't responsible for the accuracy or content of any third-party calendars.
Microsoft, üçüncü taraf takvimlerinin doğruluğundan veya içeriğinden sorumlu değildir.
EnglishYou may not enable access to the services by unauthorized third-party applications.
Yetki verilmemiş üçüncü taraf uygulamaları aracılığıyla hizmetlere erişim sağlayamazsınız.
EnglishYou may not enable access to the services by unauthorised third-party applications.
Yetki verilmemiş üçüncü taraf uygulamaları aracılığıyla hizmetlere erişim sağlayamazsınız.
EnglishMost computer manufacturers use third-party brands of devices, such as video or audio cards.
Çoğu bilgisayar, video veya ses kartı gibi üçüncü taraflara ait aygıtlar kullanır.
EnglishYou can also repartition hard disks with a third-party partitioning program.
Sabit diskleri, bir üçüncü taraf bölümlendirme programıyla da yeniden bölümlendirebilirsiniz.
EnglishThe ability to call phones is a pay service provided by a third party.
Telefonları arayabilme bir üçüncü tarafça sağlanan ücretli bir hizmettir.
EnglishThese websites are called content providers or third-party websites.
Bu web siteleri içerik sağlayıcılar veya üçüncü taraf web siteleri olarak adlandırılır.
EnglishIn the list of installed programs, uninstall any third-party Internet security programs
Yüklü programlar listesindeki tüm üçüncü taraf Internet güvenliği programlarını kaldırın.*
EnglishSuch updates may not be compatible with software or services provided by third parties.
Bu tür güncelleştirmeler, üçüncü taraflarca sağlanan yazılım veya hizmetlerle uyumlu olmayabilir.
EnglishSet your web browser to accept third-party cookies.
Web tarayıcınızı üçüncü taraf tanımlama bilgilerini kabul edecek şekilde ayarlayın.
EnglishA third option is to manually update drivers for a device.
Üçüncü bir seçenej bir aygıtın sürücülerini el ile güncelleştirmektir.
Englishtransfer the software or this agreement to any third party; or
Yazılımı veya bu sözleşmeyi bir üçüncü tarafa devredemez veya
Englishextension aren't supported in previous versions of Windows, as well as some third-party programs.
uzantılı dosyalar önceki Windows sürümlerinde ve bazı üçüncü taraf programlarda desteklenmemektedir.
EnglishUsually this third-party content is displayed seamlessly, such as in an embedded video or image.
Genellikle bu üçüncü taraf içerik katıştırılmış video veya görüntü gibi kesintisiz olarak görüntülenir.
EnglishIn the third box, enter the alias you want the rule for.
Üçüncü kutuya, kuralı oluşturmayı istediğiniz diğer adı girin.
EnglishUsually this third-party content is displayed seamlessly, such as in an embedded video or image.
Çoğu zaman bu üçüncü taraf içeriği ekli video veya resimde olduğu gibi kesintisiz bir şekilde görüntülenir.
EnglishThird-party VPN software can also be installed on Windows RT if it's available in the Windows Store.
Windows Mağazasında mevcut olan üçüncü taraf VPN yazılımları da Windows RT işletim sistemine yüklenebilir.
EnglishIf you have a third-party wireless network adapter, make sure that the device is supported by Windows XP SP3.
Üçüncü taraf bir ağ bağdaştırıcınız varsa, aygıtın Windows XP SP3 tarafından desteklendiğinden emin olun.
EnglishManaging SkyDrive content with third-party apps
Üçüncü taraf uygulamalarla SkyDrive içeriğini yönetme

Türkçe de "a third" için benzer çeviriler

third sıfat
Turkish
a tanımlık
Turkish
a
Turkish
a la carte
a la carte isim
Turkish
a lot (of) sıfat
Turkish
a bit zarf
Turkish
a few sıfat
Turkish
a good deal isim
a great deal zarf
a lot zarf
Turkish
a lot
Turkish
a little sıfat
Turkish
a blend of powdered thyme
Turkish
a domed round iron plate for cooking
Turkish
a large body of water isim
Turkish
a pair
Turkish
every third