"A-one" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"A-one" Türkçe çeviri

EN

A-one {sıfat}

volume_up

Türkçe' de "A-one" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIf you're using multiple monitors, the taskbar will only appear on one monitor.
Birden çok monitör kullanıyorsanız, görev çubuğu yalnızca bir monitörde görünür.
EnglishRefer to one while you're working on the other or drag information between them.
Biriyle çalışırken diğerine bakma veya bilgileri ikisi arasında sürükleyip bırakma.
EnglishSearching from One Box gives you a quick way to find what you're looking for.
Tek Kutu'dan arama yapmak, aradıklarınızı bulmak için size hızlı bir yol sağlar.
EnglishCan I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
EnglishThen choose an address from your contacts, or type a new one into the To box.
Sonra, kişilerinizden bir adres seçin ya da Kime kutusuna yeni bir adres yazın.
EnglishDo one of the following, depending on the type of device that you're importing from:
Kendisinden aldığınız cihazın türüne bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
EnglishIdentify the active bank by illuminating one of three discrete LEDs labeled 1-3.
1-3 arasında etiketlenmiş farklı üç LED'den birisini yakarak, aktif banka tanımlanır.
EnglishSet the contrast by doing one of the following, depending on the type of monitor:
Monitör türüne bağlı olarak aşağıdakilerden birini uygulayarak karşıtlığı ayarlayın:
EnglishYou can create a new group of tiles by dragging one tile to an open space.
Bir kutucuğu açık bir alana taşıyarak yeni bir kutucuk grubu oluşturabilirsiniz.
EnglishYou can also share one Internet connection among two or more network computers.
Bir Internet bağlantısını ağdaki iki veya daha çok bilgisayarla da paylaşabilirsiniz.
EnglishMake sure the computer that you want to connect to has at least one shared folder.
Bağlanmak istediğiniz bilgisayarda en az bir paylaşılan klasör olduğundan emin olun.
EnglishWatch live TV on one channel while recording a show on a different channel.
Bir kanalda bir programı kaydederken başka bir kanalda canlı TV izleyebilirsiniz.
EnglishTo play a file that isn't included in the Player Library, do one of the following:
Player Kitaplığı'nda olmayan bir dosyayı yürütmek için aşağıdakilerden birini yapın:
EnglishBuild four stacks of cards, one for each suit, in ascending order, from ace to king.
Astan papaza doğru artan sırada, birbiriyle uyumlu dört kart yığını oluşturun.
EnglishOn the Advanced tab, under Settings, under Security, do one of the following:
Gelişmiş sekmesinde Ayarlar ve Güvenlik altında aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
EnglishOn the Name and E‑mail tab, click the contact picture and then do one of the following:
Ad ve E‑posta sekmesinde, kişi resmini tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:
EnglishIf more than one device is connected, in the Navigation pane, click the device.
Birden fazla aygıt bağlıysa, Gezinti bölmesinde kullanmak istediğiniz aygıtı tıklatın.
EnglishA video call is a one-to-one, live, video conversation over a network or the Internet.
Görüntülü arama, ağ veya Internet üzerinden bire bir, canlı, görüntülü sohbettir.
EnglishSeasons: Show the transition from one season to another, or celebrate a single season.
Mevsimler: Bir mevsimden diğerine geçişi gösterin ya da tek bir mevsimi kutlayın.
EnglishStartup Repair is one of the recovery tools in the System Recovery Options menu.
Başlangıç Onarma Sistem Kurtarma Seçenekleri menüsündeki kurtarma araçlarından biridir.

"A-one" için eşanlamlılar (İngilizce):

A-one

Türkçe de "A-one" için benzer çeviriler

one
Turkish
a tanımlık
Turkish
a
Turkish
a la carte
a la carte isim
Turkish
draw one
a lot (of) sıfat
Turkish
a bit zarf
Turkish
a few sıfat
Turkish
a good deal isim
a great deal zarf
a lot zarf
Turkish
a lot
Turkish
number one sıfat
Turkish
which one zamir
Turkish
chapter one isim
a little sıfat
Turkish
a third sayı
each one isim
Turkish