"a.m." için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"a.m." Türkçe çeviri

TR
TR

"a.m." İngilizce çeviri

EN
EN

a.m.

volume_up
TR

a.m.

volume_up

Türkçe' de "a.m." için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe updates are installed at 3:00 A.M. unless you specify a different time.
Güncelleştirmeler, farklı bir zaman belirlemediyseniz 03:00'da yüklenir.
EnglishMy laptop has a camera in it, so I’m able to video chat with my husband every night.
Dizüstü bilgisayarımda bir kamera var, bu sayede her gece eşimle görüntülü sohbet edebiliyorum.
EnglishThe most common music file types include: WMA, MP3, OGG, M3U, and WPL.
En yaygın müzik dosyası türleri şunlardır. WMA, MP3, OGG, M3U ve WPL.
EnglishA quick Messenger chat with a family member when I'm 3,000 miles away goes a long way.
Ailemden biriyle 5.000 kilometre öteden yapılan kısa bir Messenger sohbeti uzakları yakın ediyor.
EnglishSome common music file types include: MP3, WMA, M4A, OGG, and WAV.
Bazı yaygın müzik dosyası türleri şunlardır: MP3, WMA, M4A, OGG ve WAV.
EnglishYou can burn an audio CD from either Windows Media Audio (WMA), MP3, M4A, or WAV file formats.
Windows Media Audio (WMA), MP3, M4A veya WAV dosya biçimlerinde ses CD'leri yazabilirsiniz.
EnglishThey work whether I’m doing stuff with photos, music, documents, or spreadsheets.
Fotoğraflar, müzik, belgeler veya elektronik tablolar; hangisiyle uğraşıyor olursam olayım işime yarıyorlar.
EnglishI'm so used to this that it slows me way down now to use a PC with just one monitor.
Buna o kadar çok alıştım ki artık tek monitörlü bilgisayar kullanırken çalışmam ciddi anlamda yavaşlıyor.
EnglishFor info about signing in as an administrator, see How do I know I'm signed in as an administrator?
Yönetici olarak oturum açma hakkında bilgi için bkz. Yönetici olarak oturum açtığımı nasıl anlarım?
EnglishFor more info, see How do I know I'm signed in as an administrator?
Yönetici olarak oturum açtığımı nasıl bilebilirim?
EnglishSelect the Use MouseKeys check box by pressing M.
F tuşuna basarak Fare Tuşları'nı Kullan onay kutusunu işaretleyin.
EnglishIf you choose the recommended option, updates are installed at 3:00 A.M. or on a schedule that you choose.
Önerilen seçeneği belirlerseniz, güncelleştirmeler 03:00'da veya seçtiğiniz zamanlamaya göre yüklenir.
English3rd-generation Intel Core i7-3630QM or i5-3210M processor
EnglishI'm always on the go, it needs to be super-portable
Her zaman hareket halindeyim; çok rahat taşınabilir olmalı
EnglishJabra M5390 - TMC Internet Telephony - Product of the year
EnglishLifetime over which the route is valid expressed in days, hours, minutes, and seconds (for example: 1d2h3m4s).
Yolun geçerli olacağı etkin kalma süresini gün, saat dakika ve saniye olarak belirtir (örneğin: 1g2s3d4s).
EnglishI plug a monitor into my laptop when I'm at my desk and unplug it when I take my laptop on the go.
Masamda çalışırken dizüstü bilgisayarıma bir monitör bağlıyorum, bilgisayarı alıp dışarı çıkarken kabloyu çıkarıyorum.
EnglishAnd sharing pictures with my friends on Facebook lets them know exactly what corner of the world I’m in.
Ayrıca Facebook üzerinden arkadaşlarımla resim paylaşmam, dünyanın tam olarak hangi köşesinde olduğumu bilmelerini sağlıyor.
EnglishMouse and Keyboard Center 1.1 64-bit (exe) M
EnglishWe have an Xbox in our house, so I’m going to show how I got my favorite photos from my PC onto our big screen.
Evimizde bir Xbox'ımız yok, bu yüzden en sevdiğim fotoğrafları bilgisayarımdan büyük ekranımıza nasıl taşıdığımı göstereceğim.

"a.m." için eşanlamlılar (İngilizce):

a.m.

Türkçe de "a.m." için benzer çeviriler

a tanımlık
Turkish
a
Turkish
a la carte
a la carte isim
Turkish
a lot (of) sıfat
Turkish
a bit zarf
Turkish
a few sıfat
Turkish
a good deal isim
a great deal zarf
a lot zarf
Turkish
a lot
Turkish
a little sıfat
Turkish
a third sayı
a blend of powdered thyme
Turkish
a domed round iron plate for cooking
Turkish
a large body of water isim
Turkish
a pair
Turkish