EN

A:\ drive

volume_up

Türkçe' de "A:\ drive" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishDouble-click the drive that Windows is installed on (typically, the C: drive).
Windows'un yüklü olduğu sürücüyü çift tıklatın (tipik olarak bu C: sürücüsüdür).
EnglishRight-click the hard disk drive that you want to check, and then click Properties.
Denetlemek istediğiniz sabit disk sürücünüzü sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.
EnglishAt a minimum, you should connect your keyboard, mouse, monitor, and CD drive.
En azından klavyenizi, farenizi, monitörünüzü ve CD sürücünüzü bağlamanız gerekir.
EnglishSystem protection might not be turned on for the drive those files are stored on.
Sistem koruması, bu dosyaların bulunduğu sürücü için etkinleştirilmeyebilir.
EnglishHave this option name in the Burn a Disc dialog box: Like a USB flash drive.
Disk Yaz iletişim kutusunda şu seçenek adını belirleyin: USB flash sürücü gibi.
EnglishIf you receive a different error message, exit the SkyDrive app and launch it again.
Farklı bir hata iletisi alırsanız SkyDrive uygulamasından çıkıp yeniden başlatın.
EnglishYour recipient receives a link to only the files you want to share in your SkyDrive.
Alıcı yalnızca SkyDrive'ınızda paylaşmak istediğiniz dosyaların bağlantısını alır.
EnglishSystem protection is automatically on for the drive that Windows is installed on.
Sistem koruması, Windows'un yüklü olduğu sürücü için otomatik olarak etkinleştirilir.
EnglishEven your other Windows Store apps provide seamless access to your SkyDrive files.
Windows Mağazası uygulamalarınız bile SkyDrive dosyalarınıza sorunsuz erişim sağlar.
EnglishClick the Recording tab, and then click the desired drive from the drive menu.
Kayıt sekmesini tıklatın ve ardından sürücü menüsünden istediğiniz sürücüyü tıklatın.
EnglishWith this option, you can delete all but the most recent restore point on the drive.
Bu seçenekle sürücüde en yeniler hariç tüm geri yükleme noktalarını silebilirsiniz.
EnglishThis means we need to ask you to confirm the location of your SkyDrive folder.
Bu, SkyDrive klasörünüzün konumunu onaylamanızı rica etmemiz gerektiği anlamına gelir.
EnglishIf you didn't do this when you set up SkyDrive, you can do it in Preferences:
SkyDrive'ı kurarken bunu yapmadıysanız, Preferences altında yapabilirsiniz:
EnglishSkyDrive lets you upload batches of photos from your phone directly to SkyDrive.
SkyDrive telefonunuzdan fotoğraf gruplarını doğrudan SkyDrive'a yüklemenize imkan tanır.
EnglishIn the search results, tap or click the SkyDrive icon that has a folder.
Çıkan arama sonuçlarında, klasörü olan SkyDrive simgesine dokunun veya tıklayın.
EnglishCreating a recovery drive will erase anything already stored on your USB flash drive.
Kurtarma sürücüsü oluşturduğunuzda, USB flash sürücünüzde saklanan her şey silinir.
EnglishOn the Change your File History drive page, tap or click Add network location.
Dosya Geçmişi sürücünüzü değiştirin sayfasında Ağ konumu ekle'ye dokunun veya tıklatın.
EnglishYou need to have enough space on your PC's hard drive to store your recorded programs.
Kaydedilmiş programlarınızı depolamak için bilgisayarınızda yeterli alan olmalıdır.
EnglishA video camera that records to an internal hard drive or flash memory card
Dahili sabit sürücüsüne veya flaş bellek kartına kayıt yapan bir video kamera
EnglishWindows will automatically play most CD or DVD discs when you put one in the drive.
Windows, sürücüye yerleştirildiğinde çoğu CD veya DVD diskini otomatik olarak oynatır.

Türkçe de "A:\ drive" için benzer çeviriler

a tanımlık
Turkish
a
Turkish
drive isim
drive
hard drive isim
current drive isim
a la carte
cd-rom drive isim
to drive fiil
Turkish
a lot (of) sıfat
Turkish
logical drive isim
connect to network drive
a bit zarf
Turkish
a few sıfat
Turkish
a good deal isim
a great deal zarf
a lot zarf
Turkish