1. IT
3D (ayrıca: 3-D)
Flip 3D displays the screens as a three-dimensional (3D) set of tiles.
3B Hızlı Uygulama Geçişi ekranları, üç boyutlu (3B) döşeme kümeleri şeklinde görüntüler.
We encourage you to create a 3D Map Tour video using content from Bing Maps 3D.
Bing Haritalar 3D kaynaklı içeriği kullanarak 3B Harita Turu videoları oluşturmanızı destekliyoruz.
In this version, the wheel button is assigned to Flip 3D.
Bu sürümde, tekerlek düğmesi 3B Hızlı Uygulama Geçişine atanmıştır.
TR

3D Atlama

volume_up
1. IT

Türkçe' de "3D" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishFlip 3D displays the screens as a three-dimensional (3D) set of tiles.
3B Hızlı Uygulama Geçişi ekranları, üç boyutlu (3B) döşeme kümeleri şeklinde görüntüler.
EnglishWe encourage you to create a 3D Map Tour video using content from Bing Maps 3D.
Bing Haritalar 3D kaynaklı içeriği kullanarak 3B Harita Turu videoları oluşturmanızı destekliyoruz.
EnglishFlip 3D lets you flip through all open windows at the same time.
3B Hızlı Uygulama Geçişi, aynı anda tüm açık pencerelere hızla geçebilmenizi sağlar.
EnglishCycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D
Aero 3B Hızlı Uygulama Geçişi ile görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapma
EnglishIn later versions, the wheel button is assigned to Flip 3D.
Sonraki sürümlerde, tekerlek düğmesi 3B Hızlı Uygulama Geçişi'ne atanmıştır.
English3D graphics, incredible weapons, and an army of evil brains.
Uncle Ross'un süpermarket zincirini zalim Mr. Torg'un elinden kurtarın.
EnglishUse Flip 3D to flip through open windows to locate the window that you want.
3B Hızlı Uygulama Geçişi'ni kullanarak açık pencereler arasında geçiş yapın ve istediğiniz pencereyi bulun.
EnglishUse the arrow keys to cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D
Aero 3B Hızlı Uygulama Geçişi ile görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanma
EnglishIn this version, the wheel button is assigned to Flip 3D.
Bu sürümde, tekerlek düğmesi 3B Hızlı Uygulama Geçişine atanmıştır.
EnglishYou can also open Flip 3D by clicking the Switch between windows button on the taskbar.
3B Hızlı Uygulama Geçişi'ni görev çubuğu üzerindeki Pencereler arasında geçiş yap düğmesini tıklatarak da açabilirsiniz.
EnglishIt features a transparent glass design, window animations, Aero Flip 3D, and live window previews.
Saydam bir cam tasarımı, pencere animasyonları, Aero 3B Hızlı Uygulama Geçişi ve canlı pencere önizlemeleri sunar.
EnglishFlip, Flip 3D or Instant Viewer
Hızlı Uygulama Geçişi, 3B Hızlı Uygulama Geçişi veya Anlık Görüntüleyici.
EnglishDFX Enhance your listening experience with features such as 3-D surround sound, hyperbass, and headphone optimization.
DFX 3-B saran ses, hiper bas ve kulaklık optimizasyonu gibi özelliklerle dinleme deneyiminizi geliştirin.
EnglishA portable work station built to handle even the most powerful 3D design or video editing software programs.
En güçlü 3D tasarım veya video düzenleme yazılım programlarını bile kullanabilecek şekilde tasarlanmış, taşınabilir bir iş istasyonu.
English3D Dialog and Display Effects
EnglishFlip 3D displays all open programs as a three-dimensional set of tiles that you can quickly page or scroll through.
3B Hızlı Uygulama Geçişi, tüm açık programları, içersinde hızla kaydırma yapabileceğiniz üç boyutlu bir kutucuklar seti şeklinde görüntüler.
English3D Dialog and Display Effects
EnglishSome programs run very slowly or not at all unless Microsoft DirectDraw or Direct3D hardware acceleration is available.
Microsoft DirectDraw veya Direct3D donanım hızlandırması kullanılamıyorsa, bazı programlar çok yavaş çalışabilir veya hiç çalışmayabilir.
EnglishThe faster your computer can process animation, the more realistic the 3D objects, light, and motion on your monitor will appear to be.
Bilgisayarınız animasyonu ne kadar hızlı işlerse, monitörünüzdeki 3‑D nesneler, ışık ve hareket de o kadar gerçekçi olacaktır.
Englishcolumn chart with 3-d markers

"3D" için eşanlamlılar (İngilizce):

3D
English
3-D
English