"32 Bit Version" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"32 Bit Version" Türkçe çeviri

EN

32 Bit Version {isim}

volume_up
1. IT
32 Bit Version
(Even if a PC comes with 4 GB or more of memory installed, a 32-bit version of Windows can only use about 3.5 GB of that memory.)
(Bir kişisel bilgisayar 4 GB veya daha fazla bellek yüklü olarak gelse bile, Windows'un 32 bit sürümü bu belleğin yalnızca 3,5 GB'sini kullanabilir.)
You must start the 64-bit installation from the Windows Vista 64-bit disc because Windows installation will not run on a 32-bit version of Windows.
Windows yüklemesi Windows'un 32 bit sürümü üzerinde çalışmayacağı için 64 bit yüklemeyi Windows Vista 64 bit diskinden başlatmanız gerekir.

Türkçe' de "32 Bit Version" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishInstall a 64-bit version of Windows 7 on a computer running a 32-bit version of Windows.
32 bit Windows sürümü çalıştıran bir bilgisayara 64 bit Windows 7 sürümü yükleme.
EnglishIf you don't see "x64 Edition" listed, then you're running the 32-bit version of Windows XP.
Listede "x64 Edition" görünmüyorsa, 32 bit Windows XP sürümü çalıştırıyorsunuz demektir.
EnglishWindows 8 is a large file: about 1.5 GB for the 32-bit version and about 2 GB for the 64-bit version.
Windows 8 büyük bir dosyadır: 32 bit sürüm için 1,5 GB, 64 bit sürüm için 2 GB.
EnglishYou can’t upgrade from a 32-bit version of Windows to a 64-bit version.
Windows'un 32 bit sürümünden 64 bit sürümüne yükseltemezsiniz.
EnglishIf you don’t see "x64 Edition" listed, then you’re running the 32-bit version of Windows XP.
"x64 Edition" yazısını görmüyorsanız, Windows XP'nin 32 bit sürümünü çalıştırıyorsunuz demektir.
EnglishIf you don't see "x64 Edition" listed, then you're running the 32-bit version of Windows XP.
"x64 Edition" yazısını görmüyorsanız, Windows XP'nin 32 bit sürümünü çalıştırıyorsunuz demektir.
EnglishAnd if you have a 64-bit version, you can't get a 32-bit version.
Aynı şekilde 64 bit sürümünüz varsa, 32 bit sürümünü alamazsınız.
EnglishInstall a 32-bit version of Windows 7 on a computer running a 64-bit version of Windows Vista (less common).
64 bit Windows 7 sürümü çalıştıran bir bilgisayara 64 bit Windows Vista sürümü yükleme.
EnglishWindows Easy Transfer can't transfer files from a 64-bit version of Windows to a 32-bit version of Windows.
Windows Kolay Aktarım, 64 bit Windows sürümünden 32 bit Windows sürümüne dosya aktaramaz.
EnglishInstall a 64-bit version of Windows 7 on a computer running a 32-bit version of Windows Vista.
64 bit Windows 7 sürümü çalıştıran bir bilgisayara 32 bit Windows Vista sürümü yükleme (daha az yaygındır).
EnglishSee "Installing a 64-bit version of Windows 7 on a computer running a 32-bit version of Windows" later in this topic.
Windows Vista'den Windows 7'ye yükseltme (özel yükleme) sayfasına gidin.
EnglishWindows Easy Transfer can't transfer files from a 64-bit version of Windows to a 32-bit version of Windows.
Windows Kolay Aktarım, Windows'un bir 64 bit sürümünden Windows'un bir 32 bit sürümüne dosya aktaramaz.
EnglishIf you don’t see "x64 Edition" listed under System, you’re running the 32-bit version of Windows XP.
Sistem altında "x64 Edition" yazısını görmüyorsanız, Windows XP'nin 32 bit sürümünü çalıştırıyorsunuz demektir.
EnglishIf you're running a 32-bit version of Windows Vista, under For Windows Vista, click Download 32-bit.
Windows Vista'nın 32 bit sürümünü çalıştırıyorsanız, Windows Vista için altında, 32 bit'i karşıdan yükle'yi tıklatın.
EnglishIf "32-bit Operating System" is listed next to System type, you’re running the 32-bit version of Windows.
Sistem türünün yanında "32 bit İşletim Sistemi" listeleniyorsa, 32 bit Windows. sürümü çalıştırıyorsunuz demektir.
EnglishThe 64-bit version of Windows handles large amounts of random access memory (RAM) more effectively than the 32-bit version.
64 bit Windows sürümü, çok miktarda rasgele erişim belleğini (RAM) 32 bit sürümden çok daha etkin şekilde işler.
EnglishYou'll probably need the 32-bit version, but to make sure right-click My Computer, and then click Properties.
Muhtemelen 32 bit sürümüne ihtiyacınız vardır, ancak emin olmak için Bilgisayarım'ı sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.
EnglishBut if you currently have a 32-bit version of Windows 8, you can't use Add features to Windows 8 to get a 64-bit version.
Ancak şu anda Windows 8'in 32 bit sürümüne sahipseniz, 64 bit sürümü almak için Windows 8'e özellik ekle'yi kullanamazsınız.
EnglishIf you're using a 32-bit version of Windows, the amount of usable memory might be less than the total amount of memory installed.
Windows'un 32 bit sürümünü kullanıyorsanız, kullanılabilir bellek miktarı yüklü toplam bellek miktarından az olabilir.
EnglishYou'll probably need the 32-bit version, but to make sure, click Start, right-click My Computer, and then click Properties.
Muhtemelen 32 bit sürümüne ihtiyacınız vardır, ancak emin olmak için Bilgisayarım'ı sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

Türkçe de "32 Bit Version" için benzer çeviriler

version isim
bit
Turkish
bit isim
Turkish