EN to get up
volume_up
{fiil}

to get up (ayrıca: to arise, to rise, to stand)
to get up
ตื่นนอน [teunnon] {fi.}
to get up (ayrıca: grayish)
ดอกเลา [dok lao] {sıf.}
to get up (ayrıca: grayish)
สีดอกเลา [si dok lao] {sıf.}

Sözlükte diğer kelimeler